Stručné představení ASUD ČR

Asociace učitelů dějepisu všeobecně vzdělávacích škol České republiky, z.s.

je profesní sdružení učitelů dějepisu, jediné u nás. Bylo založeno v roce 1995 členy učitelské skupiny Historického klubu (pracující od r.1990). Vzniklo proto, že bylo třeba konstituovat novou platformu pro činnosti užitečné jak uvnitř republiky, tak ve vztahu k zahraničí. ASUD je právnickou osobou s registrací, vlastním účtem a DIČ, e-mailovou adresou a webovou stránkou. Všichni členové výboru i další členové ASUD se všem činnostem v rámci asociace věnují ve volném čase, nedisponují žádnou administrativní silou ani vlastními prostorami a pod.

Výbor a ostatní členové usilují o prosazování zájmů předmětu i potřeb jeho učitelů. Vedení asociace shromažďuje zkušenosti členů, pořádá vzdělávací akce, pro své členy vydává Informační list a sborníky s poznatky z historie a didaktiky i články zveřejňující inspirativní podněty od kolegů z praxe.

Výbor ASUD zprostředkovává kontakty mezi učiteli a profesionálními historiky, má zastoupení ve výboru Sdružení historiků ČR - Historického klubu, jehož je ASUD kolektivním členem. Výbor vychází z poznatků praxe, soustřeďuje informace o stavu na školách, zpracovává názory učitelů a po prodiskutování je zpracovává ve vyjádření, které se snaží zveřejnit a s nimiž vystupuje na veřejnosti. Snaží se být partnerem MŠMT. Spolupracuje s mezinárodními organizací učitelů dějepisu; delegáti reprezentují Českou republiku na konferencích a seminářích v zahraničí (EUROCLIO a Rada Evropy).

V současnosti má ASUD asi dvě stě deset registrovaných členů; kromě Prahy vznikly pobočky i v Plzni, Litomyšli, Brně a v České Lípě.

Zájemci o členství nebo jiné informace mohou napsat nebo poslat fax na kontaktní adresu ASUD.
K dispozici je zde [ Přihláška / Kartotéční lístek člena ASUD ] - vyplněný formulář vytiskněte a podepsaný pošlete poštou nebo faxem na adresu ASUD.
Prostudovat si můžete platné [ stanovy ASUD ČR ] v plném znění (formát .pdf).


ASUD na Facebooku

Facebookové stránky ASUD najdete na adrese https://www.facebook.com/pages/ASUD/433710743413677

Z činnosti asociace

Výroční zprávy:

Informační listy

Od roku 1995 publikujeme nejdůležitější informace (činnost ASUD, překlady částí zahraničních bulletinů Euroclio nebo RE, pomůcky, literatura, mezinárodní akce o vyučování dějepisu atd.) dva až třikrát ročně v Informačních listech. Výtisk každého čísla dostávají členové asociace spolu s průběžně vycházejícími sborníky ASUD a zpravodaji Historického klubu. K nahlédnutí je zde obsah Informačního listu č.7 z roku 1997, texty následujících listů jsou zde v elektronické podobě kompletní.

K příležitosti VIII.sjezdu historiků v Hradci Králové v září 1999 bylo připraveno zvláštní číslo IL, které obsahuje stručný souhrn cílů a činnosti asociace, výňatky z nejdůležitějších dokumentů a korespondence.

Zatím poslední vystavený IL z pololetí 2014 má číslo 41, nejnovější č.42 se právě připravuje.

Rok:
'98      '99    '00      '01    '02    '03    '04    '05    '06    '07    '08    '09    '10    '11      '12 
on line 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 
off line
 (kb)

53 

59 
10 
96 
11 
76 
12 
58 
13 
67 
14 
74 
15 
308 
16 
60 
17 
84 
18 
58 
19 
82 
20 
81 
21 
86 
22 
65 
23 
150 
24 
90 
25 
89 
26 
81 
27 
83 
28 
79 
29 
66 
30 
97 
31 
76 
32 
83 
33 
64 
34 
72 
35 
76 
(on line=prohlížet / off line=uložit - archiv ve formátu ARJ)
(Pozn.: Texty již nebyly dodatečně opravovány, nabídky a aktuality jsou většinou zastaralé a neplatí.
Archivy neobsahují grafické soubory - ikony.)