INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 37

ASUD na podzim a v zimě

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 37 vydal ASUD v září 2011. Redakční uzávěrka 8. září 2011.
Neprošlo jazykovou kontrolou. Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský.