INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

V POLOLETÍ 2005/2006

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 26 vydal ASUD v únoru 2006. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.