INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

VZDĚLÁVÁNÍ


XVII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD V NM 12. LISTOPADU

Z HODNOTÍCÍCH DOTÁZNÍKŮ ÚČASTNÍKŮ /1/

Dotazník tentokrát vyplnilo 64 účastníků semináře. Všem děkujeme za upřímnost a čas věnovaný vyplňování. Vždy se na vaše názory těšíme; jsou pro nás nezbytnou zpětnou vazbou i inspirací.

I. Hodnocení obsahové náplně semináře: /Naše poznámka - nedělní exkurze je zařazena vždy do programu jarního semináři, podzimní je jednodenní/
Zpracovala Marie Blahutová

SEMINÁŘ OČIMA JEDNÉ Z ÚČASTNIC

Program semináře, citlivě moderovaný Mgr. Kvirencem, se zabýval tolik žádanou problematikou dějin 20. století.

Velikým přínosem byl příspěvek univ. prof. Roberta Kvačka "Základní problémy čs. státnosti z pohledu současné historiografie." Pan profesor porovnal přístup našich historiků k národním dějinám (s uznáním byli zmíněni např. V. Olivová, A. Klimek, J. Kovtun) s některými německými (Molte, F. Fisher). Z tohoto porovnání vyplývá pro naše současné historiky těžké zadání, přiblížit a vysvětlit novodobé dějinné události tak, aby je naše společnost opravdu poznala a přirozeně přijala za své, jak je to v jiných zemích běžné. Pan profesor přidal svým laskavým a přátelským vystoupením této části semináře i lidský rozměr. Každý si kromě informací odnesl úkol k zamyšlení, kudy se vydá další bádání o čs. státnosti v budoucnosti (uvidíme, kolik posluchačů ho do příště splní).

Po přestávce zvedl posluchače (doslova) ze židlí příchod krále Václava IV. v podání pana V. Pěnkavy. Panovník si bleskurychle vybral svou novou sličnou manželku, pohovořil o školním naučném programu Faber "Brána do doby lucemburské" a za potlesku přihlížejících se vzdálil. Kdo by měl zájem, může si tuto podívanou objednat do školy (pěnkava@faber.cz, a informace získat na stránce www.faber.cz).

Neméně zajímavé informace jsme poté získali od dr. Štětinové o Dnech evropského dědictví, které se každoročně na podzim konají po celé republice. Cílem akce je přiblížit české památky veřejnosti - lákavé jsou programy i ceny vstupů. Všichni přítomní s radostí přijali propagační materiál s CD Katalog památek a akcí (www.ehd.cz).

Krátký a věcný příspěvek obohacující praktickou výuku a pohled na dějiny 20. století přednesla na základě vlastních zkušeností kolegyně H. Štajglová z Třebíče. Dějiny 20. století jsou nejen důležité, ale pro mládež i lákavé.

Závěr patřil přípravě školních vzdělávacích programů, kterou nastínil kolega V. Ulvr z gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Mnozí teprve nyní po přehledném výkladu pochopili, o co vlastně jde. Ti zvídavější se po posledním slově na kolegu sesypali s množstvím dotazů. Další informace www.vuppraha.cz, užitečná pomůcka bude jeho publikace Pomáháme si při tvorbě ŠVP, SPL Práce/Albra.

Klasicistní klenot, letohrádek Kinských pod Petřínem, s návštěvou čerstvě otevřené expozice českého národopisu zdařile uzavřel podzimní dějepisný seminář roku 2005.

Všem organizátorům i kolegům hodně zdraví a zdaru v dalším roce 2006 přeje

Lada Boháčová, Gymnázium Nad alejí, Praha 6

ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE V MUSAIONU - NÁRODOPISNÉ EXPOZICI NM

V kulturní části podzimního semináře jsme navštívili po mnoha letech nově otevřenou národopisnou expozici Národního muzea v Letohrádku Kinských - MUSAION. Krásné prostředí Kinského sadů a nově rekonstruovaná budova letohrádku potěší oko i duši už při vstupu. Expozice je poutavě instalovaná do několika oddílů, ve kterých návštěvník poznává život na vesnici v 19. století a v první polovině 20. století: práci na poli, řemesla, obydlí, život ve všedních i svátečních dnech, obřady a ty nádherné kroje! Uvědomovali jsme si, že ta doba je našemu uspěchanému životu velmi vzdálená a nenávratná, ale její návštěva ledasco připomene, osvěží vzpomínky (těch z nás, co ledasco pamatujeme).

Expozicí nás velmi zasvěceně provedla PhDr. Medunová. Její slova přiblížila exponáty, dávný život na venkově i činnost pracovníků muzea. Určitě se tam někdy vrátíme - pokud navštívíte Musaion v březnu, můžete se každý den seznámit s některou rukodělnou výrobou (figurální dřevořezba, vizovické pečivo, keramika, zdobení perníku, krajka apod.)

Eva Gladkovová

ZIMU NEMÁM RÁD! aneb VZPOMÍNKY NA EXKURZI

"Republiku ochromily silné mrazy!" "Silničáři nestačí prohrnovat cesty." "Některé silnice jsou nesjízdné." "Na několika místech Česka zamrzly bankomaty." "Mrazy vytáhly spotřebu energie na rekord." "V Ostravě se zřítila střecha!" "Extrémní mráz ovládl Česko." "Závěje sněhu nepustily děti do škol." "Mráz si vyžádal další oběť." "Počet havárií vody stoupá." "Přes zamrzlé Lipno jezdí auta - led je tlustý 37 cm!" Titulky českých novin v lednu 2006 jen dramaticky doplňují stupnici teploměru, která ukazuje - 20 °C. Mráz, led a sníh - jak ještě dlouho? Ani psa by nevyhnal, ale já statečně odklízím sníh ze dvora. Najednou mi bleskne hlavou: Na exkurzi ASUDu v říjnu, to mi bylo teplo. A vzápětí se mi vybavují příjemné vzpomínky. Ale kdy jsme přesně byli na sluncem zalité terase v Nových Hradech? Jak dlouho jsme pobyli? A kdy se zámek vlastně dostal do soukromých rukou? Že by mi mrazem odumíraly paměťové buňky? Ještě že si pamatuji, kde mám svoje poznámky! A tak večer doma v teple, pohodlně usazen v křesle, pomalu znovu procházím, co jsme zažili a viděli na poslední exkurzi ASUDu.

Bylo 8. října 2005 a my odjížděli přesně v 7 00 hod. z našeho stálého místa u nádraží Florenc. Tentokrát pro nás přijel luxusní autobus zn. Mercedes a kupodivu se nečekalo ani na usměvavou paní učitelku Janu z Bílé Hory. Vedoucí našeho zájezdu, průvodce proslulý dokonalostí, prof. Jan Kvirenc, se chápe mikrofonu a již uháníme po silnici (dále jen S) 12 na Kolín (8 00). Nedočkavě očekáváme rozdávání tradičního itineráře, který pro nás prof. Kvirenc vždy vytváří (tentokrát 14 stran), a pak se z něho jako vždy radujeme. Autobusem koluje fotoalbum dr. Kunstové zachycující poutavými snímky a materiály poslední exkurzi, míjíme Kaňk a Křečhoř, prof. Kvirenc připomíná význam těchto míst. Po S38 projíždíme Malínem a kolem kostela sv. Jakuba (ten jsme navštívili na exkurzi 5. 10. 2002), po S17 přes Heřmanův Městec, v 8 45 průjezd Chrudimí (jeden z účastníků našeho zájezdu, který má vždy pro nás nějakou legraci, cituje z hlavy zápis starého kronikáře o uložení těla Žižkova) a přesně v plánovaných 9 00 hod. vystupujeme před zajímavým kostelíkem s dřevěnou zvonicí v Kočí. Trochu shánění a po chvíli nejasností je zde naše průvodkyně - mladá dívka, která vypadá, jako by šla na pláž. Také toho moc neumí, ale stavba kostela sv. Bartoloměje je sama o sobě poutavá, my máme naštěstí své itineráře a jasné ráno slibuje krásný podzimní den. A tak se činíme při fotografování a po chvíli vyrážíme dál.

Další zastávkou je Vraclav (10 00 - 11 00). Ve Vraclavi nad léčivým pramenem barokní kostel sv. Mikuláše a malé, ale známé lázně; na vrchu kdysi hradiště Vršovců. Barvy podzimu nás doslova zaplavují, v kostele zajímavý celek lidové křížové cesty. Ještě rychle omýt v zázračném prameni, abychom zůstali věčně mladí a hlavně vydrželi ještě mnoho exkurzí ASUDu, a pokračujeme k bývalému poutnímu areálu Panny Marie Pomocné na Chlumku. Zapálený pan farář nás poutavým výkladem provádí historií bývalé jezuitské rezidence se slavným poutním místem i současnou náročnou rekonstrukcí (S305, 11 20-12 20). Dobu oběda trávíme volnou prohlídkou zříceniny gotického hradu Košumberk (12 30-13 00), slunečné počasí a panoramatický výhled lákají k fotografování, cvakají spouště a pak již po S357 do Nových Hradů. České "Versailles" jsou dnes zrenovovaným zámkem v soukromých rukou rodiny bývalého poslance českého parlamentu Petra Kučery. Vše zde voní novotou a trochu i snobstvím. Prohlídku prostor, které se lukrativně pronajímají ("kulturní a společenské centrum regionu"), končíme v právě budované zahradě, do níž nás mladý průvodce pouští s tajuplným výrazem a slovy, že to je prostor pouze pro zámeckého pána, ale že jsme to my…

Teplota podzimního dne snad trhá rekordy a my odjíždíme (S358) do Litomyšle. Prohlídka renesančního klenotu, zámecké divadlo, perfektní průvodkyně (15 40-18 15), procházka po náměstí, pomník Smetany, pamětní deska Jiráska (závodíme, kolik osobností napočítáme), dům U Rytířů, erb rodu Pernštejnů, Váchalova ulička s památnými nápisy ("Kdo hodně pije, spaluje v mozku ganglie."). Občerstvení v hotelu Zlatá hvězda a odjezd v 18 20 po S35. Na zpáteční cestě zpíváme lidové písně (a pak už i všechny písně, co známe) z plných hrdel (došlo i na Marseillaisu, kterou jedna paní učitelka zapěla v originále).

Do Prahy přijíždíme v 20 58, branku u našeho domu otvírám ve 21 45. Vstával jsem ve 4 30 a byl to nezapomenutelně strávený den. Podzim a prof. Jan Kvirenc se opět překonávali, rád jsem pozdravil známé spolucestovatele, viděl a vyslechl mnoho zajímavého, co obohatilo mé poznatky o naší tolik bohaté vlasti. A teď zimě mám na co vzpomínat a hlavně se těším na další, již desátou exkurzi ASUDu.

Vždyť já ještě nechyběl ani jednou.

Jiří Vyskočil, pravidelný účastník všech dosavadních exkurzí ASUD a přesný zapisovatel jejich průběhu a časového harmonogramu

PÁTÝ ROČNÍK CYKLU "INSPIRACE D" POKRAČUJE

Pravidelně - vždy první středu v měsíci - v prostorách Gymnázia Budějovická v Praze 4 pokračoval na podzim i v zimě znovuoživený cyklus Inspirace (o jeho jarní části jsme informovali v minulém čísle IL).

Pražští zájemci (a ti z nejbližšího okolí Prahy) se v počtu zhruba třiceti setkávají nad tématy z moderní historie jak s významnými osobnostmi historické vědy, tak se zástupci mladší generace historiků. Přednáška, doplňovaná vždy následnou besedou, umožňuje navíc účastníkům poznat nejen pražská historická pracoviště - zastoupeni byli přednášející z Brna či Hradce Králové, další přednášející (únor 2006) přijede z Ústí nad Labem.

Napjatě očekávané bylo kupř. prosincové setkání s doc. Janem Klímou z hradecké univerzity; mnozí z vás ostatně jistě zaznamenali jeho nadobyčejně úspěšné vystoupení na jednom z dávnějších seminářů ASUDu v Národním muzeu. Také tentokrát nezklamal - jeho téma se dotýkalo poslední velké dekolonizační vlny (portugalské kolonie v 70. letech), ale záběr jeho přednášky tematiku široce překračoval. Účastníci s povděkem přijali i prezentaci jeho knižní produkce (jedna z knih se octla i v knihovně ASUDu) a rovněž i stručný záznam tezí jeho přednášky.

O pár minut zpožděný začátek byl jediným (a zanedbatelným) nedostatkem říjnového bravurního vystoupení dr. Jiřího Pernese (Historický ústav Brno), jehož většina zná především jako popularizátora habsburské tematiky (naposledy vyšla jeho monografie o Františku Josefovi I.). Překvapením tak mohlo být, že se ukázal jako vynikající znalec poválečného vývoje Československa - konkrétně šlo o tzv. zakladatelské období režimu a jeho první krizi r. 1953.

Další z historických témat prezentoval odborný pracovník Ústavu soudobých dějin AV, dr. Jiří Hoppe (listopad 2005). Přenesli jsme se do 60. let 20. století a sledovali kořeny a průběh tzv. Pražského jara. Zejména v následné rozsáhlé besedě došlo na méně známá fakta a také na méně tradičné interpretace řady osobností té doby (Novotný, Dubček aj.).

Cyklus Inspirace obsahuje i část metodickou a didaktickou; ostatně nad rámec programu obvykle dr. Mandelová informuje o našich dalších aktivitách a také vyzývá k diskusi nad připracovanými školními vzdělávacími programy. A v neposlední řadě bylo rovněž přáním účastníků semináře zastavit se právě nad okruhem témat. tury od 6. třídy aj.) vyvolalo rozsáhlou a místy i bouřlivou diskusi nad rozvržením učiva, metodami práce, kooperaci předmětů atd. Slabinou vystoupení bylo to, že škola neumožnila seznámit se přímo s textem ŠVP či rozpisem hodinových dotací pro jednotlivé předměty.

Druhou polovinu tohoto lednového semináře pak vyplnila kolegyně Mgr. Veronika Rodriguezová, která se v rámci brněnského střediska volného času (Domeček) věnuje projektovému vyučování. Představila svoje programy, určené jak žákům, tak jejich učitelům (základních i středních škol). Sympaticky působí, že objednat lze přitom celý cyklus, či jen jednotlivé programy. Zájem o přednesenou problematiku byl široký a odezva příznivá. Zvážíme tedy, jestli by některé aktivity kolegyně Rodriguezové nešly prezentovat i v Praze, protože zatím jsou určeny pouze brněnským (a jihomoravským) školám (podrobnější seznámení s projektem viz dále).

Různorodost tematiky i přednášejících i nadále zůstává zárukou úspěšnosti cyklu; pokračovat budou jak témata historická, tak metodická. V červnu, na závěr celého cyklu, který zaplní celkem rok a půl, uvažujeme o netradiční historické exkurzi na některém z vysoce atraktivních míst v centru Prahy.

Jan Kvirenc, místopředseda ASUD

PŘIPRAVUJEME XVIII. SEMINÁŘ A X. HISTORICKOU EXKURZI

Bude se konat v sobotu a v neděli 8. a 9. dubna opět v NM a jeho program bude i tentokráte přitažlivý a pro naši práci potřebný. Pro sobotní program na žádost většiny zúčastněných o pokračování tématu vyhověl našemu pozvání opět prof. Robert Kvaček. Druhým naším hostem bude další z významných českých historiků dr. Václav Kural. Do programu prvního dne bude zařazena i valná hromada za rok 2005; tentokrát nebude volební, takže vyjde více času i na diskusi o současných úkolech v souvislosti s ŠVP a otázkách metodických.

Pro nedělní exkurzi jsme připravili program zase jiného druhu - věříme, že účastníci uvítají možnost navštívit technickou památku - expozici v podolské vodárně. Na ni naváže seznámení s proslulými Chocholovými kubistickými domy v Podolí a neméně slavnou kapitolou dějin - osudy podskalských plavců v muzeu Na Výtoni. Provázet nás bude opět pracovnice PIS Mgr. Náprstková, s níž jsme již navštívili několik památek např. tvrz ve Ctěnicích, kostel ve Všenorech. Emau-Emauzy a kostel sv. Jana na Skalce a další; její zasvěcené průvodní slovo vždycky památky "oživí" a poskytne zajímavé informace pro naši školní práci.

Na jaro připravujeme opět dvoudenní historickou exkurzi. Ve dnech 27.- 28. května navštívíme přírodu a památky další části Moravy. Cílem bude tentokrát Olomoucko, nocleh v lovecké chatě Jeskyňka v Javoříčku. Předpokládaný program: Želiv - Plumlov - Čechy pod Kosířem - Drahanovice - Náměšť na Hané - Olomouc - Javoříčské jeskyně - Bouzov - Příkazy - Svatý Kopeček. Odjezd z Prahy nejspíše (sobota) 6,15 hod., návrat do Prahy neděle kol. 20 hod. Zájemci si tedy na tyto dny mohou rezervovat víkend; vyjet mohou z Prahy, ale také se po dohodě s kol. Kvirencem připojit cestou.

Kvůli poštovnému již pozvánku a podrobné informace (odjezd, cena, upřesněná trasa aj.) nebudeme posílat všem členům, ale jen těm, kteří pošlou PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU (přiložena k pozvánce na dubnový seminář) nebo se PŘIHLÁSÍ E-MAILEM. Podrobnější informace poskytne organizátor zájezdů, místopředseda ASUD Jan Kvirenc, také e-mailem (JanKvirenc@seznam.cz). Nezapomeňte se proto přihlásit co nejdříve. Vypravit více než jeden autobus (jak někteří navrhovali) není v našich možnostech.

HM

back