INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

PŘEČETLI JSME SI, INFORMACE ...


Z ROČENKY NUSELSKÉHO KOMENIA Z ROKU 1933 /1/

Při příležitosti čtyřleté existence pokusné a reformní školy v Nuslích, nazývané Komenium bilancovali její zakladatelé i pedagogové její fungování a první výsledky. Po prodiskutování plánu v letech 1926-29 a překážkách ze strany státu, bylo zřízení školy povoleno; podle nových zásad se zde začalo učit od roku 1930. O této škole, stejně jako obdobných školách v dalších částech Prahy, ve Zlíně a Brně, bohužel nejsou k dispozici žádné studie ani informace. V Pedagogickém muzeu J. A. Komenského se dochovala jediná publikace, z níž máme v úmyslu zveřejnit některé části. Následuje první úryvek - část článku prvního ředitele škol Jaroslava Komárka:

Začátek naší práce ... byl těžký. Teorie reformní pedagogiky, které jsme měli plnou hlavu, musila se vlíti v kadlub denní prakse ... Nikdo by nevěřil, co starostí nám způsobily i obyčejné věci, jako učebnice, úřední knihy, pomůcky pro žáky, první školní rozvrh ... Sotva jsme rozdělili žactvo podle psychologické zkoušky dra Stejskala a inteligenčních testů dra Příhody na pracovní skupiny ... již k nám přicházely návštěvy ... nutno přiznat hlavně hostí domácích i zahraničních, jednotlivých i hromadných.

...Museli jsme překonávati staré, často nepředvídané překážky, když jsme se snažili uskutečňovati hlavní zásadu reformních škol - individuální vyučování. Žáci měli sami hledat poučení o rozličných věcech v učebnicích a příručkách, konat sami různé pokusy, pozorovat, kreslit atd... marně jsme po čtyři léta žádali, aby pracovny pro fysiku a přírodovědu byly opatřeny stolky, na kterých by žáci mohli konat pokusy ... podobně se nedostávalo pomůcek i učitelům zeměpisu a dějepisu, počtů, kreslení atd.

...Po všecka léta jsme společně učili chlapce a děvčata, nebo jak říkáme, měli jsme koedukaci. Za ta léta jsme neměli závažných stížností na chování se chlapců vůči děvčatům nebo obráceně ... Věc, které se učitelstvo i veřejnost bály, zdařila se hladce i na předměstské škole.

...Co však nejvíce překvapuje, stejně bez vážných obtíží a stížností, kterých se obávali i přátelé reformy, jsme ... roztřiďovali (diferencovali) žáky do pracovních skupin podle jejich schopností a učebného prospěchu ... Hleděli jsme, aby žáků, kteří pracují volněji nebo potřebují více péče učitelovy, bylo ve třídách nejméně... Žáci, kteří se postupem vyučování značně zlepšili nebo naopak zhoršili, byli obyčejně v čtvrtletí přeskupeni do jiných oddělení... (to se dělo v konferenci a musilo býti odůvodněno příčinou pracovní nebo zdravotní. ...ve IV. ročníku mají žáci volnost voliti si některé předměty jiné.

...Zmiňuji-li se ještě, že přátelský poměr mezi učiteli a žáky kázeň a pořádek ve škole nám pomáhala udržovat samosprávu našich dětí...


K osvětlení záměrů školy veřejnosti v ročence přispěl jednatel Reformní komise, učitel školy Ladislav Hanus:

Oč usilujeme? Svět se stále mění. ...v době velkých změn zůstává v platnosti předpis císařského nařízení z r. 1850 a říšský zákon z r. 1869. Zrodila se naše republika. Byli jsme postaveni před nové úkoly, k nimž potřebuje e dobře připravených lidí... Jde o to: Jak se má škola změnit? …

...Cílem školské reformy je jednotná pracovní škola. Chce samostatnou prací každého žáka připraviti pro život ... chce se každému přizpůsobiti … Je zapotřebí, aby každé dítě samo ve škole pracovalo... Samostatnou prací získává nejen potřebných vědomostí a dovedností, ale vychovává se pro život, kde bude často nuceno samostatně rozhodovati.

(Pokračování v některém dalším IL.)


ZAJÍMAVÉ NEBO UŽITEČNÉ INFORMACE

Muzeum archeologického experimentu.

Archeologický skanzen či archeologické muzeum v přírodě Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou se díky svým výukovým programům dostal do povědomí odborné veřejnosti. Za poslední léta prošlo jeho programem "Okno do minulosti" na 27 000 dětí. V letošním roce máme pro děti malé vylepšení a pro nás velký krok. Od Obce Liberk dostalo sdružení do péče a využívání bývalou německou školu. Po roce rekonstrukčních prací, stovek odpracovaných hodin v "subotnikách", má budova odpovídající standart (nový rozvod vody, WC, elektroinstalace, nové ústřední topení, fasáda).

V současné době se zde připravuje expozice pojednávající o životě člověka od pravěku do středověku. Není to však pojato klasicky, ale toto poznání se děje za pomoci archeologického experimentu. Najdete zde experimenty velmi přitažlivé, jako je třeba plavba po moři v člunu či stavění soch na Velikonočním ostrově, ale také pokusy velmi prosté. Tkaní látek, zpracování kovů či výrobu kamenných nástrojů. Celkem ve třech sálech o ploše 200m2 spousta věcí ke koukání. Originály jsou sice pod sklem, ale mnoho věcí si návštěvníci mohou osahat. Pro děti je také připraven film, ve kterém si za 15 minut "proběhnou" celým pravěkem, spousta her v nichž jde však o vážné věci. Expozice je pojata tak, aby si děti i amatéři udělali obraz o životě v minulosti, a odborníci se potěšili.

Archeologický skanzen Villa Nova Uhřínov a Muzeum archeologického experimentu v Uhřínově bude v provozu od května do září. Ve školním roce je třeba exkurzi i návštěvu muzea objednat. O prázdninách je pak otevřeno denně. Výukový program "Okno do minulosti" bude i nadále pokračovat, jen se nám trochu "natáhne" na minimální čas 4 hodin. Bližší informace na adrese: villanova@seznam.cz.

Bohumír Dragoun

Indiáni se přestěhovali na farmu Bolka Polívky

Byli jsme požádáni o začlenění aktuální informace k indiánské vesnici Hau Kola:

Nyní se naše vesnice nachází na farmě Bolka Polívky v Olšanech (nedaleko Rousínova). Program se koná od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. Návštěvníci spatří rozmanité stavby různých indiánských kmenů, indiány a indiánky a jejich koně, na nichž se mohou povozit. Součástí programu jsou např. ukázky výcviku koní, přiblížení historie a kultury Indiánů, sportovní a dovednostní soutěže. Hlavním bodem programu je představení V indiánském zajetí, ve kterém zajatý běloch postupně přijímá Indiány za svou rodinu. Důraz klademe na zábavně-poučnou, výchovnou formu. Vstupné závisí na počtu zájemců vyslaných ze školy, pohybuje se okolo 100,- Kč za osobu mimo pedagogů a řidičů autobusů.

Škola či školka, která si rezervuje termín a složí poloviční zálohu do konce února, má deset procent slevu! Více informací a fotogalerie z předchozích ročníků na stránkách www.haukola.vicar.cz. Tel.: 777 28 72 19 Radek Vičar - haukola@vicar.cz.


Z ANKETY O UČEBNICÍCH Z ROKU 2003

Pro ty, kdo v souvislosti s tvorbou RVP uvažují o nákupu nových učebnic (zejména nové členy z let 2003-2006) přetiskujeme výsledky ankety z roku 2003. V blízké době bychom obdobnou anketu inovovali, aby byly zohledněny zkušenosti s využíváním osmi učebnicových řad. Protože na některých školách nejsou finanční prostředky pro nákup všech řad, možná že bude užitečné si připomenout zatím ty, které byly napsány a vydány pro 6. a 7. třídu. Zde se hodnotily jednotlivé složky učebnice zvlášť. Na základě těchto údajů bylo z průměru vytvořeno pořadí.

Stupnicí byla školní klasifikační stupnice 1 - 5.

Učebnice užívané ve školním roce 2002/2003 v 6. ročníku:
NakladatelstvíAutořiObsahVýtvarná a grafická složkaDidaktické vybaveníMotivační působení na žákyCelkový průměr hodnocení
DIALOGMandelová-Kunstová-Pařízková1,311,51,51,51,45
SCIENTIAPečírková1,61,41,81,61,60
PRODOSKoucká1,831,51,661,51,62
SPNRulf-Válková2,11,882,551,221,94
SPL-PRÁCEAugusta-Honzák2,052,052,942,262,32
SPL-PRÁCEMichovský2,422,292,512,82,48
FORTUNACharvát-Pečírková2,662,03,03,02,65
FORTUNANeústupný3,753,03,03,03,50

Učebnice užívané ve školním roce 2002/2003 v 7. ročníku:
NakladatelstvíAutořiObsahVýtvarná a grafická složkaDidaktické vybaveníMotivační působení na žákyCelkový průměr hodnocení
SPL-PRÁCEHroch a kol. (didaktické zpracování H. Mandelová)1,481,461,461,751,53
SPL-PRÁCEPicková-Kubů-Augusta1,071,232,072,001,59
DIALOGMandelová-Kunstová- Pařízková1,581,581,581,701,61
PRODOSSchulz2,001,81,82,01,90
SCIENTIAHrubá- Drška2,331,662,02,01,99
SPNČechura2,332,112,772,332,38
FORTUNAPetráňová (1)2,252,02,752,752,43
FORTUNAPetráňová (2)2,252,252,752,52,47

Jistě budou užitečná i zjištění z dotazníku pro grant doc. Gracové z FF OU, který vyplnili jak účastníci letní školy 2005, tak členové ASUD na našich seminářích.

E-MAILOVÉ ADRESY:

Bohužel stále nemáme naši databázi e-mailových adres kompletní a některé se nám vracejí, rádi bychom to napravili. Také proto, že dostáváme různé pozvánky a informace se žádostí o jejich předání dalším učitelům, mohli bychom je poslat všem. To je užitečné i proto, že jsme původní tři čísla IL ročně z finančních důvodů museli redukovat na dvě; a tím se omezují možnosti aktuálních informací. V příštím pololetí byste třeba uvítali program sjezdu historiků, který se bude konat v září 2006 v Pardubicích, který by měl jednat i o dějepise a kde budou jistě vítáni učitelé dějepisu jako účastníci. Protože do té doby další číslo IL nevyjde, budeme posílat informace, které získáme ze SH e-mailem. Někteří učitelé, kteří nemají počítač doma a mohou používat e-mail školní, si zatím nezřídili vlastní dresu. To by bylo dobré napravit. Pokud zatím nemáme Vaši adresu a stojíte o naše e-mailové zprávy, pošlete ji na adresu


back