INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


ZPRÁVY Z EUROCLIO

Ze sekretariátu Euroclio jsme před několika týdny obdrželi nepříjemnou zprávu. Vzhledem k finančním obtížím bude muset jeho sekretariát sídlící v Haagu ukončit svou práci. Stalo se to ke dni 1. ledna 2006, nicméně členové sekretariátu dokončují rozpracované projekty a akce a podílejí se na organizování výroční konference a semináře na Maltě.


LETOŠNÍ KONFERENCE EUROCLIO

se bude konat ve dnech 26. - 30. března na Maltě. Organizátoři připravili bohatý program, jehož součástí bude i řada exkurzí na školách. Jako obvykle požádali členské asociace o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k letošnímu tématu Historickým poznáním a dovednostmi k podpoře a rozvoji myšlenek evropského občanství.

Výbor se zaslanými otázkami zabýval na lednové schůzi. Dotazník byl zaměřen na zjištění situace ve výuce dějepisu v evropských zemích a měl několik oddílů s otázkami např.: Jak se v zemi diskutuje o výuce historie, co se očekává od výuky dějepisu, co se očekává od učitelů na jednotlivých věkových stupních, jaké cíle obsah, pojetí a dovednosti obsahují školní osnovy, jaké hodnoty a přístupy postoje jsou začleněny atd. Byla nabídnuta škála odpovědí tak, aby bylo možno výsledky dotazníků porovnat. Výsledky z celé Evropy budou pravděpodobně opět sumarizovány a jejich část zveřejníme.

Eva Zajícová, ZŠ Pečky

ČLENOVÉ ASUD PŘISPĚLI K ÚSPĚCHU PROJEKTU SDRUŽENÍ "DŮVĚRA PŘEKONÁVÁ HRANICE"

Počátkem školního roku byl výbor požádán o spolupráci na jedné z akcí sdružení Důvěra překonává hranice. Šlo o kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogů na téma Mezinárodní setkávání ve školách v přírodě. O této události nám napsal jeden z organizátorů:

Kurzy probíhaly za finanční podpory programu Comenius II a Comenius 2c programu Sokrates EU. Koordinátorem je Bavorská akademie pedagogiky škol v přírodě a naše sdružení je partnerskou organizaci pro Českou republiku. Dále spolupracují instituce dalšího vzdělávání z Polska, Rakouska, Itálie a Slovinska.

Týdenní kurzy ve Slovinsku, Itálii a České republice zprostředkovaly účastníkům všeobecné informace o organizaci, plánování a financování společných pobytů ve školách v přírodě. Své zkušenosti předávali multiplikátoři předchozího projektu Důvěra překonává hranice, tedy učitelé českých a německých škol, kteří společné pobyty žáků ve školách v přírodě již organizovali. V Itálii pak navíc realizovali metody zaměřené na zážitkovou pedagogiku, ve Slovinsku na sport.

Během kurzu v České republice konaném v listopadu 2005 v centru Mariapoli ve Vinoři, si účastníci osvojili metody dramatické výchovy a věnovali se přípravě pracovního listu pro žáky při poznávání místa pobytu. Součástí kurzu bylo i seznámení s místem setkání, s Prahou. Tuto část programu zajistili členové Asociace učitelů dějepisu (ASUD) Eliška Kunstová, Ludmila Bursíková a Jan Kvirenc. Připravili pracovní list pro vycházku Prahou a předali účastníkům kurzu své zkušenosti s tvorbou takové didaktické pomůcky. Připravili také dvě tematické, velmi zajímavé a poutavě vedené vycházky naším městem. Prošli významnými pamětihodnostmi a historickými místy a zařadili do programu i místa spjatá s dějinami zemí účastníků kurzu nebo pobytem příslušníků jejich národů v Praze, s místy spojenými s historií těchto národů; kurzu se účastnili učitelé ze Slovinska, Itálie, Německa a České republiky.

Kurz FOPES pokračuje i v příštím roce. Setkání se budou konat v Německu, Rakousku a opět v České republice. Naším tématem bude "Po stopách evropské kultury". Po pozitivních zkušenostech chce sdružení pro zabezpečení tohoto programu opět požádat o spolupráci učitele ASUD.

Naším úkolem je rovněž získat účastníky pro kurzy nejen v ČR, ale i v Rakousku a Itálii a poskytnout jim pomoc s podáním žádosti NA Sokrates o finanční podporu z programu Comenius 2c. Za tím účelem již proběhlo jedno jednání v NA Sokrates v Praze. V loňském roce v rámci programu Comenius I. sdružení též spoluorganizovalo meeting partnerských škol se ZŠ Hostivice.

Mgr. Vít Šolle, místopředseda sdružení

NA EVROPSKÉM WEBU O DĚJEPISE OD JARA 2004 - TAKÉ ČESKY

V Informačním listě č. 23 jsme otiskli informaci o tom, že v rámci evropské webové stránky byla vytvořena také diskusní tribuna pro výměnu informací, názorů v českém jazyce. Jejím garantem je náš kolega, český učitel vyučující již dlouhá léta ve Stockholmu. Protože jde o starší, možná pozapomenutou informaci, připomeňme si, co nám tehdy napsal:

Vitejte

Pedagogické fórum je fórum určené pro debaty kolem politiky, kultury, pedagogiky, školství a mnoho jiných témat. Prostě záleží na zájmu a též na zvědavosti.

Pedagogické Fórum je forum vytvořené v Anglii anglickými pedagogy. Aby bylo co nejpřístupnější, jsou zde též menší fóra, kde debaty jsou vedené e v různých evropských jazycích. Fórum pro češtinu bylo vytvořeno začátkem března.

Proč? Vždyť již existují česká pedagogická fóra v Čechách, namítnete. Myslím si, ze musí byt více učitelů mluvících česky než já, kteří vyučují v různých evropských školách. Anebo vlastně ve školách roztroušených po celém světě. Myslím si, ze tohle debatní fórum by mohlo byt místem, kde bychom se všichni mohli potkávat. My, kteří žijeme a učíme "v cizině" a vy kteří žijete a učíte doma.

Kdo jsem já? Jmenuji se Dalibor Svoboda a pracuji jako gymnaziální učitel na předměstí Stockholmu. Do Švédska jsem emigroval (ach jaké tvrdé slovo, "emigroval"!) na podzim roku 1968. Až doposud jsem se na Pedagogickém fóru zúčastnil různých politických a pedagogických debat vedených v angličtině a ve švédštině.

Účastníci debat se musí registrovat. Registrace je velice jednoduchá:

  • Zmáčkněte "Register"
  • Do objevivších se pěti tabulek napíšete nejdříve svoje jméno anebo, přejete-li si být anonymní, svůj pseudonym.
  • Do druhé tabulky napište Vámi zvolené heslo, které Vám umožní kdykoliv znovu navštívit naše forum.
  • Potvrďte heslo.
  • Sdělte Vaši e-mailovou adresu do čtvrté tabulky.
  • Nakonec potvrďte Vaši e-mailovou adresu.
Ještě jednou, vítám Vás. Dalibor Svoboda
Uvedenou webovou stránku najdete na adrese http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showforum=125

Bohužel českých příspěvků je tu poskrovnu, v posledním období přispěli jen dva naši členové. Je samozřejmé, že doba není pro kratochvilné diskutování nejpříznivější, každý má ve škole starostí nad hlavu, ale přece jen může být zajímavé vyjádřit své názory a dostat na ně odpovědi. Možná, že se také někteří ostýchají nebo se jim vstup na uvedenou stránku zdá složitý. Nicméně - třeba jen jako zkoušku pro praktické ověření dovedností, které každý povinně absolvuje na škole v rámci akce Internet do škol.


back