INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 23

ASUD OD ZIMY DO LÉTA 2004

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č.23 vydal ASUD ČR v zaří 2004. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.