INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 10
ASUD OD LÉTA DO ZIMY '98


ÚVOD

ASUD OD LÉTA DO ZIMY
K PROBLÉMŮM VÝUKY DĚJEPISU ANKETA ASUD 1998 - UČEBNICE A POMŮCKY PRO DĚJEPIS UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Z ČINNOSTI ČLENŮ A REGIONÁLNÍCH POBOČEK SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - HK ZAHRANIČNÍ KONTAKTY - SEMINÁŘE - KONFERENCE INFORMACE - Muzea - Karta ITIC
(Příloha tištěné verze: Zpravodaj HK 2/1998 + SBORNÍK Dějepis ve škole)
Informační list č.10 vydal pro své členy výbor ASUD ČR v prosinci1998.
Redakční rada: Výbor ASUD - Redakce: Helena Mandelová