INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ 2002

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č.20 vydal ASUD ČR v lednu 2003. Redakční rada: Výbor ASUD
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.