INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

ASUD od jara do podzimu 2010

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 35 vydal ASUD v říjnu 2010. Redakční uzávěrka 15. září 2010.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.
Neprošlo jazykovou kontrolou.