INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

ASUD na podzim 2008 v zimě 2009

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 32 vydal ASUD v únoru 2009. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce a přepis Helena Mandelová, technická příprava P. Mandel.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.