INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

Z KORESPONDENCE, KONTAKTY S MŠMT


DOTAZ Z MINISTERSTVA KULTURY:
VYUŽÍVAJÍ UČITELÉ DĚJEPISU WEBOVÉ STRÁNKY MUZEÍ ?
Počátkem ledna jsme od pracovníka Centrálního oddělení sbírek muzeí Ministerstva kultury pana Michala Janiše dostali dotaz týkající se využívání prezentace muzejních sbírek na interne-tu a také případných zkušeností s projektem Manuscriptorium pro školy, připraveným již před několika lety.
Informoval nás o plánech MK obohatit zdroje informací o regionální historii pomocí internetu muzeí. První takový portál byl pořízen pomocí grantu MK v muzeu v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že touto problematikou jsme se dosud nezabývali, e-mailem jsme požádali naše členy o sdělení informací o takové činnosti přímo M. Janišovi.
Jeho e-mail je Michal.Janis@mkcr.cz. Pokud byste takové zkušenosti měli a byli ochotni je sdělit MK, napište na uvedenou adresu.
HM

POZVÁNKA NA FESTIVAL MENE TEKEL
Ve dnech 23. 2. - 1. 3. pořádá občanské sdružení Umění bez bariér a další spoluorganizátoři již III. ročník mezinárodního festival Mene Tekel. Bohatý program se odehrává na volných prostranstvích, např. na Staroměstském náměstí, v chrámu sv. Víta, v Karolinu, v Městské knihovně, v kině Ponrepo, v Senátě i jinde. Pozvánky byly rozeslány na pražské i mimopražské školy. Věříme, že příležitost seznámit se s novými poznatky, dokumentárními - i unikátními našimi i zahraničními filmy, např. z Chorvatska, Slovinska, Lotyšska, Litvy a s různými uměleckými programy, které spojuje společné téma boje proti totalitě, využije co nejvíce učitelů se svými žáky. Uvítáme informace o Vašich zážitcích v dalším IL.
HM

back