INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


O ČINNOSTI DĚJEPISNÝCH ASOCIACÍ V EVROPĚ
se můžete dozvědět z nově koncipované a upravené webové stránce EUROCLIO. Nová redakce vyzývá členské asociace i jejich členy k zaslání článků o výuce dějepisu u nás i o aktivitách - vzdělávacích i jiných, pořádaných u nás. Pokud se někdo rozhodne k vytvoření podobné informace, nová redakce je uvítá. - Tuto webovou stránku si můžete prohlédnout nebo prostudovat: www.euroclio.eu

EUROCLIO PŘIPRAVUJE VÝROČNÍ JEDNÁNÍ A KONFERENCI NA KYPRU
16. konference a výroční jednání Euroclio se letos bude konat ve dnech 5.- 11. dubna v Nikosii na Kypru. Jeho tématem je Taking the Perspective of the Others: Intercultural Dialogue and Teaching and Learning History". Podle materiálů, které jsme dostali ze sekretariátu Euroclio v Haagu, se na pořádání konference kromě výboru a sekretariátu Euroclio a asociace kyperských učitelů dějepisu podílejí kyperská Asociace pro historické bádání, řecké odbory základních škol, řecké odbory středních škol, turecké odbory základních škol, turecké odbory středních škol a Asociace řeckých filologů. V době přípravy IL 32 jsme neměli informaci o tom, zda bude účast delegáta ASUD uhrazena (jako v minulých letech, kdy ji hradila Rada Evropy, agentura Sokrates, Euroclio ev, Koerber Stifftung). Vzhledem k tomu, že z projektu Socrates ani odjinud jsme grant nezískali, je možné, že tentokrát po prvé nebudeme mít na konferenci svého zástupce.
HM

back