INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

I N F O R M A C E


SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ
je společenstvím těch, kterým jsou blízké humanistické ideje života a díla Karla a Josefa Čapka. Posláním SBČ je poznávat a popularizovat život a dílo bratří Čapků.
Archivuje veškeré písemnosti o své činnosti, všechny dostupné informace z tisku vycházejícího u nás i v zahraničí. Iniciuje a spolupodílí se na umisťování pamětních desek, soch a pomníků na místech spjatých s životem bratří Čapků. Pro své členy a jejich přátele pořádá několikrát do roka pořady, na nichž jsou prezentovány často dosud neuvedené texty z literárního díla bratří Čapků a jejich spolupracovníků. Interprety na těchto pořadech jsou herci předních pražských divadel. SBČ připravuje výstavy z děl obou bratří. Po stopách Čapků a příslušníků jejich generace pořádá Společnost zájezdy. SBČ úzce spolupracuje s Památníkem na Strži a v Chýších. SBČ pro své členy zdarma vydává čtvrtletně Zprávy s občasnou přílohou Acta Čapkiana, jednou ročně vychází Zpravodaj. Výbor nemá žádné placené funkcionáře ani svou kancelář. Účinkující na našich pořadech považují svá vystoupení jako čestné poslání.
Kontakt na SBČ: xbouc@seznam.cz Jednatelka: Elena Boučková
Eliška Kunstová

SPOLEČNOST PŘÁTEL BEURONSKÉHO UMĚNÍ
je dobrovolné neziskové občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra 4. 8. 2000. Jeho prvořadou aktivitou je péče o kostel Zvěstování Panně Marii známý spíše pod jménem kláštera jako kostel sv. Gabriela, Holečkova ulice 10, Praha 5, Smíchov.
Společnost organizuje prohlídky kostela, pořádá přednášky o beuronské umělecké škole. Společnost má kolem padesáti členů, více ze zahraničí - Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovinska, Anglie, Austrálie a USA. V Evropě beuronské umění výrazně ovlivnilo umělce 1. poloviny 20. století a mělo silnou tradici.
Společnost má své vlastní nakladatelství a vydává odborné publikace o beuronském umění.
Členům ASUD připomínám, že nás paní Mgr. Monica Šebová, předsedkyně Společnosti, provázela kostelem sv. Gabriela a vyložila beuronskou uměleckou školu.
Webové stránky: www.beuron.cz
Eliška Kunstová

"PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY"
je název výstavy České genealogické a heraldické společnosti v Praze, která bude instalována v atriu radnice Městské části Praha 13 na Slunečném náměstí v Nových Butovicích. Bude zahájena 17. 3. 2009 v 16 hodin a potrvá do 3. 4.
Může učitelům dějepisu i žákům a studentům v dosahu tohoto místa představit oblast, která se v současné době těší velkému zájmu, neboť hodně lidí se zajímá o své předky i minulost svého rodu a případně obohatit i spektrum činností jimž se věnují v různých projektech apod.
HM

CHVALSKÝ ZÁMEK - NOVÉ KULTURNÍ CENTRUM NA KRAJI PRAHY
V květnu 2008 za mimořádného zájmu široké veřejnosti byl slavnostně poprvé v historii otevřen Chvalský zámek na kraji Horních Počernic, který byl díky evropskému dotačnímu programu zachráněn před úplnou zkázou. Objekt, dnes v majetku hlavního města Prahy, se nově stal kulturním centrem Městské části Praha 20 - Horní Počernice. Ve spolupráci s Národním muzeem zde byla v prvním patře objektu otevřena stálá expozice Galerie umění. Z odkazu Lidmily Jiřincové Národního muzeu. Zde má návštěvník možnost se blíže seznámit s tvorbou "první dámy české grafiky", akad. mal. Ludmilou Jiřincovou (1912-1994), která odkázala Národnímu muzeu veškeré vybavení svého pražského ateliéru v Ostrovní ulici. Národní muzeum se pokusilo na základě posledních známých fotografií z roku 1994 zrealizovat co nejvěrnější rekonstrukci ateliéru L. Jiřincové (rozmístění nábytku, obrazy, osobní předměty, zajímavé sbírky). Ve vitrínách návštěvník může mnohdy zcela poprvé spatřit ukázky z její bohaté sběratelské činnosti (unikátní národopisné předměty, sbírky porcelánu a skla) a také obdivovat její neobyčejnou ilustrační tvorbu (ilustrovala více jak 350 knih, především se její ilustrace objevovaly v dílech J. Seiferta a K. Bednáře). Nechybí zde ani početný soubor grafik, dokládající velký smysl L. Jiřincové pro detail a bravurní zvládnutí grafických technik.
Chvalský zámek však dává prostor i krátkodobým výstavám, které například představují tvorbu mladých výtvarníků, fotografů či nadšených sběratelů. V březnu 2009 (3. 3. - 31. 3. 2009) se zde uskuteční velký výstavní projekt, představující přitažlivou formou knihu v proměnách staletí. Návštěvník bude mít možnost poprvé v Čechách spatřit nevšední výtvor doc. Elišky Čabalové - "Vyhynulé formy knih", který názorně představuje vývoj knižní vazby od římských destiček přes gotickou, renesanční a barokní vazbu, včetně tedy umělecké knižní vazby moderní. Ve sklepeních zámku bude umístěna výstava "Má kniha", kde se objeví pouze práce studentů Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Bude jistě pro každého velice překvapivé, do jaké míry se dnešní studenti například inspirují renesanční knižní vazbou. V prvním patře tento výstavní projekt uzavře prezentace Ateliéru Krupka z Úval u Prahy, kde vznikají dnes nejlepší české moderní bibliofilie a zajímavé knižní vazby.
Závěrem bych si dovolil upozornit ještě na jednu výstavu, která se bude konat na Chvalském zámku celý březen, a to představení Evropského výtvarného centra pro postižené děti Sněženka, tj. výstava obrazů malovaných postiženými dětmi a fotografií, dokumentující tento záslužný projekt.
Pavel Muchka, vedoucí oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea
Kontakt:
Chvalský zámek, Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, tel. 281 860 130
www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení:
Konečná stanice metra linky B - Černý Most, bus 221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 398, první zastávka - Chvaly.

back