INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 12

ASUD OD JARA DO PODZIMU 1999

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č. 12 vydal ASUD ČR v říjnu 1999. Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.