Z ČINNOSTI VÝBORU A ČLENŮ ASUD


Uveřejněné informace považujeme za součást nezbytné informovanosti členů asociace o činnosti výboru, členů poboček i dalších kolegů v daném období. Potěší nás souhlasné projevy, ale užitečné a potřebné budou i názory, které se od zveřejněných více nebo méně liší. Adresné a otevřené vyjádření odlišných názorů je také součástí zpětné vazby, která musí být samozřejmou i v naší školní práci.


Červen:

Ve třetím červnovém týdnu byl završen další ročník historické soutěže pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií. Na podnět mnoha členů ASUD, kteří nebyli spokojeni s dosavadní podobou soutěže - jejím tematickým vymezením a obsahem i formou úkolů - a žádali nápravu, vstoupil výbor v jednání s pracovníky IDM MŠMT, kteří jsou organizátory soutěže. Využili jsme nabídky řady členů ASUD, kteří se ozvali na naši výzvu v IL 9 a nabídli IDM svou spolupráci. Letošní ročník připravovala devítičlenná skupina, v níž bylo pět členů ASUD. V tomto ročníku získali první zkušenosti a začali připravovat následující - 29. ročník. O zprávu o předchozím ročníku jsme požádali předsedkyni ústřední komise SMH a členku výboru ASUD kolegyni Milenu Sedlmayerovou. Přijme ráda i Vaše připomínky a podněty k další práci, které můžete poslat na adresu výboru.Červenec:


Srpen:


V PRŮBĚHU PRÁZDNIN JSME SI RÁDI PŘEČETLI


Září:


back