INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

ASUD od ASUD od jara do podzimu 2008

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 31 vydal ASUD v říjnu 2008. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce a přepis Helena Mandelová, technická příprava P. Mandel.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.