INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

Z REGIONŮ - NA AGOŘE


Agora byla ve starém Řecku místem, kde občané mohli svobodně vyjadřovat své názory na věci veřejné - u nich především na vládu v obci, její správu a vztahy s jinými řeckými poleis - mírová jednání, spojenectví i války. Také naše agora poskytuje již čtvrtým rokem prostor pro diskusi o naší práci, jejím smyslu a dobrých zkušenostech i pro kritické připomínky či pochvaly. I dnešní příspěvky třeba někoho z vás dovedou k rozhodnutí, že přispěje do této rubriky. Těm, kteří to již nezištně učinili, upřímně děkujeme.

CENNÉ AKTIVITY PAMÁTNÍKU LIDICE
Výuka dějin 20. století, doby válečné i poválečné, patří mezi učiteli dějepisu k nejobtížnějším a nejnáročnějším a pro některé i nejméně oblíbeným tématům často opomíjeným či zcela vypouštěným celkům učiva. Příčin tohoto stavu je mnoho a není cílem tohoto příspěvku je podrobně rozebírat. Patří mezi ně i nedostatek vhodného metodicky zpracovaného materiálu a nových poznatků i finančních prostředků na nákup literatury. Proto chci alespoň krátce upozornit na relativně novou aktivitu Památníku Lidice a jeho četné vzdělávací akce.
Rozhodně mohu doporučit pro učitele dějepisu a občanské výchovy, či ZSV účast na některém z mnoha akreditovaných vzdělávacích seminářů, které památník připravuje. Jmenujme jen namátkou: "Příběh české vsi Lidice", "Co je fašismus a nacismus" a "Odbojová činnost na území Protektorátu a nacistická represe". I sama návštěva památníku se zcela novou expozicí, procházka lidickým údolím a růžovým sadem dokáže výuku dějepisu pro žáky a studenty obohatit o mnohé dimenze výchovné i psychologické.
Na internetových stránkách Památníku Lidice a NKP Ležáky rovněž naleznete volně přístupné pracovní listy pro využití ve výuce, na odkazech: http://www.lidice-memorial.cz/pracovni_listy_cz.aspx a http://www.lezaky-memorial.cz/pracovni_listy_cz.aspx Tyto pracovní listy můžeme pro žáky na exkurzi předem nakopírovat a využít tak možnosti aktivně je zapojit do procesu učení (se) historii v reálném prostředí.
Pro školy jsou připraveny výukové programy, pro mladší žáky program "Co mi sochy vyprávěly" určený žákům 3.- 5. tříd (za skupinový poplatek) a pro druhý stupeň ZŠ a SŠ pod názvem "Příběh obce Lidice" mapuje na základě materiálů Historické sbírky Památníku Lidice historii obce v souvislosti s předválečným a protektorátním obdobím. Tento program je bezplatný. Památník Lidice vyhlašuje také vědomostní a výtvarné soutěže, jejich podrobnosti se dají lehce zjistit na webové stránce: http://www.lidice21.cz/
Nabídka Památníku Lidice je opravdu bohatá a odpovídá moderním trendům didaktiky dějepisu. Sám jsme ji v loňském školním roce využil pro své žáky 9. ročníku
Libor Šmejda, ZŠ Česká Lípa

PŮSOBIVÝ SEMINÁŘ NA PANKRÁCI
Chtěla bych členům ASUD doporučit výukový seminář, který pořádá Památník Lidice. Má název "Odbojová činnost na území Protektorátu a nacistická represe". Ale co je důležité je to, že se seminář nekoná v Lidicích, ale v Památníku Pankrác, v objektu vazební věznice. Vládnou zde přísná bezpečnostní opatření, kterými jsme museli projít. Ale jinak se do objektu, který není volně přístupný, nedostanete. Jsou zde pořádány akce pouze pro učitele, studenty vysokých škol a zaměstnance vězeňství.
Celým památníkem nás provedl PhDr. Aleš Kýr, který nás také podrobně seznámil s vývojem vězeňství na našem území, s věznicemi, se životem vězňů a pod. Nejvíce na nás zapůsobila "pankrácká sekyrárna", kde bylo za války gilotinou popraveno 1079 lidí Tento hrůzný nástroj je původní - Němci ji sice vhodili do Vltavy z Karlova mostu, ale později byla vytažena a umístěna v pankrácké věznici. Na památku popravených se zde pokládají v květnu věnce. Nesmí se zapomínat, dětem je potřeba tyto události připomínat.
V druhé části semináře měl pplk.PhDr. Eduard Stehlík přednášku o odbojových organizacích na území Protektorátu. Jak je u něho zvykem, velmi nás svým výkladem zaujal. Na závěr jsme všichni účastníci obdrželi obrazového průvodce Památníku Lidice.
Také musím poděkovat Mgr. Nadě Rezkové Přibylové za vzornou organizaci, milý přístup a pozvání na další semináře, např.Ležáky.
Podrobnosti najdete na webové stránce: www.lidice-memorial.cz
Milena Machová, ZŠ Roudnice

PROJEKT "BOJOVNÍCI PROTI TOTALITĚ…."
ANEB MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NETRADIČNĚ
Mediální výchova je jedním z daných průřezových témat školních vzdělávacích programů. K naplnění cílů mediální výchovy mohou přispět zejména moderní a netradiční formy práce. Jednou z možností je i práce školních televizních studií a tvorba audiovizuálních žákovských dokumentů na historické náměty. Tomu napomohla i soutěž Ministerstva obrany ČR, která proběhla na jaře letošního roku. Nechme promluvit jednu z členek tvůrčího týmu, žákyni 9. třídy:
"My žáci 9. ročníku ze Základní školy Špičák v České Lípě jsme se zapojili do projektu "Bojovníci proti totalitě pohledem dětí". Tento projekt pro žáky a studenty škol vyhlásilo Ministerstvo obrany. Točili jsme dokument o životě pana Hejtmánka. S natáčením jsme začali v březnu tohoto roku a skončili v květnu. K nejzajímavějším momentům při práci na dokumentu patřilo natáčení na letišti v Hradci Králové, kde proběhl letecký výcvik pana Hejtmánka, a v Bartoňově u Ostravy, kde pan Hejtmánek žil až do roku 1938 - do Mnichovské dohody. Důležité je, co nám tento projekt dal a rozhodně toho nebylo málo. Poznali jsme člověka, který má velmi zajímavý životní příběh, je členem Konfederace politických vězňů. Naučili jsme se, jak vypadá natáčení takového dokumentu a co to všechno obnáší. Sblížili jsme se s některými učiteli a i mezi námi žáky se utvořilo větší přátelství a společně jsme tvořili projekt, na kterém nám všem, velice záleželo. Naučili jsme se také pracovat s kamerou při natáčení, stříhat obrázky i zvuk ve školním televizním studiu. Pochopili jsme také, že období totality nebylo pro všechny jen obdobím spokojeného života. Natáčení nám nepřineslo jen nové informace, ale i spoustu příjemných zážitků."
Za celý projektový tým, Kristina Hájková, 9.B, ZŠ Špičák Česká Lípa
Poznámka:
Podrobnosti o soutěži, jejich pravidlech, výsledcích i jejím pokračování ve 2. ročníku najdete na webové adrese:
www.bojovniciprotitotalite.cz/
Libor Šmejda, ZŠ Špičák Česká Lípa

PŘÍKLADNÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOKAUSTU
Chtěla bych se s vámi podělit o své zkušenosti ze zajímavého a podle mého názoru velmi poučného a kvalitního projektu realizovaného díky několika organizátorům - Památníku Terezín Vzdělávacímu a kulturnímu centru Židovského muzea v Praze, Muzeu romské kultury v Brně a MŠMT ČR. Myslím, že mnozí z vás ho znají, ale spolu s dalšími pěti členy ASUD patřím mezi těch 60 účastníků, kteří celý tento pětistupňový projekt dokončili. Já osobně jsem se na něj přihlásila z prostého důvodu: pokud mám něco učit, musím o tom co nejvíce vědět.
1.stupeň jsem absolvovala 27.2.-2.3.2003 v Terezíně a měl název Jak vyučovat holocaustu. Seznámila jsem se s ghettem, věznicí a dostalo se mi základního poučení a materiálu.
2.stupeň se uskutečnil 20.-23.11.2003 rovněž v Terezíně a jmenoval se Holocaust ve vzdělávání. Kromě materiálů, metodických rad a návodů jsem získala další informace i od zahraničních lektorů.
3.stupeň s názvem Holocaust a Osvětim proběhl 1.- 4.10.2004 v Osvětimi. Prohlédla jsem si celý komplex koncentračního tábora, obdržela materiály, zúčastnila se zajímavých workshopů.
4.stupeň se konal 12.-15.10.2006 v koncentračním táboře Ravensbrück. Tentokrát vedle výše uvedeného musím zmínit návštěvu nového muzea holocaustu v Berlíně.
Účast v 5.stupni vzdělávání byla podmíněna vypracováním vlastního projektu. Ti, kteří podmínku splnili, odletěli 22.10.2007 do Izraele. Skupina dvaceti učitelů strávila pro mnohé nezapomenutelných deset dnů v Jeruzalémě. Hlavní náplní bylo poznání celého komplexu památníku Yad Vashem, jeho práce v oblasti vzdělávání, shromažďování informací i jejich přenos na seminaristy. Následovaly přednášky, workshopy, projekty kolegů, ale i celodenní výlet na pevnost Massadu a k Mrtvému moři a návštěva synagogy v době šábesu.
V současné době byl 3. a 4. stupeň sloučen - buď Osvětim, nebo Ravensbrück; i přesto si myslím, že stojí za to obětovat čas i síly a tohoto projektu se zúčastnit. Mně osobně potřebné vědomosti přinesl, navíc jsem získala mnoho materálu a zkušenosti od kolegů. A nesmím zapomenout ani na skvělý kolektiv, který se z nás v průběhu let vytvořil.
Zdena Havlíčková, ZŠ Dolní Dobrouč

JAK JSME VYBUDOVALI NOVOU DĚJEPISNOU UČEBNU
K dobré práci, která žáky baví a motivuje, přispívá kromě nadšeného a zaujatého učitele také prostředí, v němž se učí, a pomůcky, které učitelé používají. O takovém úspěšném úsilí nám napsal kolega z Uherského Hradiště.
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s rodičem z firmy Kovokon s.r.o., který přislíbil finanční pomoc, bylo možné uvažovat o přeměně dějepisné pracovny v moderní, odbornou učebnu. Peníze poskytla již zmíněná firma Kovokon s.r.o., SRPD při ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti a ZŠ UNESCO Uherské Hradiště ze svých prostředků. Třída byla nejprve vymalována a byly opraveny ukládací skříně v zadní části učebny. Učitelský stůl měl splňovat současné požadavky na moderní výuku - byl zhotoven na zakázku; současnou úroveň didaktické techniky reprezentuje interaktivní tabule, počítač, dataprojektor a bílá keramická tabule. Později byly ke stolkům dokoupeny nové židle. Učebna je také připojena na internet. Pro výuku je kromě klasických učebnic, knih a pracovních sešitů k dispozici interaktivní učebnice pro 6. ročník od Frause a velmi povedený výukový program na DVD České dějiny 1914 - 2004 (audio, video, mapy...). Využívám prezentací v powerpointu, projekce DVD, video,TV dokumentů atd...
Technika, která je v učebně k dispozici, mi umožňuje si přípravy vypracovávat na počítači buď ve wordu nebo v powerpointu. Jindy využívám speciálních tužek na psaní přímo na tabuli. Mohu žákům doplnit výuku vhodnými fotografiemi nebo ukázkami z filmů. Hrajeme i některé hry např.: TS Dějepis, TS Vlastivěda, hodně využívám zajímavou pomůcku České dějiny 1914 - 2004, který jsme dostali od výboru ASUD v rámci mého členství. Samozřejmě z interaktivní tabulí jde dělat mnoho věcí - učím se postupně jak s ní pracovat (školení, speciální stránky na webu).
Příjemné prostředí učebny dotvářejí kvalitní zarámované mapy od NG - zlepšují i atmosféru v třídě a jsou využívány při výuce. Vzadu jsme umístili obrazové plakáty doplňující výuku, mapy ve stojanu. Je tu i vlajka ČR posilující vztah k vlasti i národu.... Nad tabuli je motivační nápis k zamyšlení: "Kdo nezná historii svého národa, nezná sám sebe."
Učebna je příjemná pro mě i pro žáky - rád v ní učím a věřím, že i žáci se v ní dobře cítí.
Petr Kočíř, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

CESTA DO PRAVĚKU ŽÁKŮ 6.TŘÍD!
Ačkoliv to někteří historikové neradi vidi a někdy i výuku nejstaršího období lidských dějin pranýřují jako zbytečnou, učitelé mají zkušenost jinou. Pravěké období je nejen důležité pro odpovědi na otázku, kde se lidé na Zemi vzali a jak žili (což je i doprovázeno zájmem o kresby a knihy z tohoto období), ale i pro ocenění toho, jak lidé dokázali nepřízně přírody a nejrůznější překážky překonávat. A žáky baví. Nakonec - velmi často jsou na stránkách novin a časopisů články o senzačních pbjevech archeologů na našem území i jinde ve světě a alespoň základní informace o tomto období usnadní pochopení a ocenění výsledů jejich práce. Tak zřejmě posuzují toto období, o něž vzbuzují zájem žáků nejrůznějšími způsoby, i učitelé ZŠ v Uherském Hradišti.
Žáci 6. ročníku po probrání učiva tématu Starší doba kamenná, shlédnutí dokumentárních filmů např. Putování s pravěkými lidmi a dokument, který byl natočen v Dolních Věstonicích o experimentální archeologii a samozřejmě po exkurzi do Antroposu dostali žáci speciální domácí úkol: vyrobit pravěký výrobek. Měli na to měsíc času a pak se ukázalo, s jakým zájmem a úsilím se zadání zmocnili.
Začali přinášet zajímavé sekerky, oštěpy, luky, šípy, náhrdelníky z různého materiálu, sošky atd. Za své výrobky dostal samozřejmě každý výbornou. A pak už se s výsledky mohli seznámit ostatní spolužáci. V určený den byla v dějepisné pracovně otevřena výstavka vyrobených předmětů - u každého z nich byl lísteček se jménem a třídou. Na závěr jsem nejpovedenější výrobky umístnil do prosklené nástěnky na chodbě naší školy, takže jsou trvalou upomínkou nejen na dějepisnou aktivitu, ale i na nejstarší období dějin lidstva. Z výsledků jsme měli velkou radost. Předměty jsem vyfotografoval a umístnil na web školy. Tak se o dění na naší škole mohou dozvědět i rodiče a další zájemci o školu.
Petr Kočíř, Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště

VALNÁ HROMADA ASUD ZA ROK 2007
Úkolem každoročních setkání na valných hromadách je zhodnotit minulou práci, vyjádřit své návrhy pro další období, případně zvolit nový výbor. Na letošní valné hromadě, která uzavřela rok 2007 a která byla začleněna do vzdělávacího semináře, vyslechli členové několik zpráv, podělili se o své zkušenosti a činnost výboru schválili.
Program valné hromady Usnesení valné hromady:

ČLENOVÉ ASUD O AKTUÁLNÍ PROBLEMATICE

Názory, úspěchy i problémy vyučujících dějepisu vyjadřují pravidelně již po několik let odpovědi na otázky hodnotících dotazníků z našich vzdělávacích akcí. V tom posledním z NM v dubnu se po semináři učitelé zamýšleli nad prací s moderní pomůckou - DVD z českých dějin a nad prvními zkušenostmi při tvorbě ŠVP. V dotaznících vyučujících z 53 základních středních odborných škol a gymnázií někteří členové část otázek, které se jich netýkaly, vynechali; často se opakující odpovědi byly shrnuty do jedné.
str. 3: O PRVNÍCH ZKUŠENOSTECH S PRACÍ S DVD (1914-2004)
DVD Obrazy z českých dějin 1914-2004 získali členové ASUD v květnu 2007, mimopražští v listopadu 2007. Jen někteří s ním mají zkušenosti; ti další neučí v ročnících, kde je obsahem 20. století. Proto zkušenosti s jeho využíváním jsou zatím jen dílčí. Odpovědi berme tedy jen jako orientační, věříme, že další zkušenosti brzy tyto informace obohatí.Z otázek a odpovědí dotazníku ze semináře z dubna 2008 vybíráme:
str. 4: O PRVNÍCH ZKUŠENOSTECH ZE ZPRACOVÁNÍ ŠVP A JEHO POČÁTEČNÍ REALIZACE
ŠVP začaly být zpracovávány po vydání školského zákona v roce 2004. Byly připraveny pro všechny ročníky, v roce 2007/08 se začaly realizovat v 6. ročnících a primách víceletých gymnázií. Zkušenosti s jejich tvorbou a užíváním má tedy jen část členů ASUD, žádné vyučující SOŠ a čtyřletých gymnázií.Proto rovněž první poznatky jsou dílčí a mohou posloužit jako orientační. Nicméně jsou odpovědi účastníků semináře i tak dosti poučné
Při tvorbě ŠVP na naší škole
Při výběru učiva jsme se řídili:
Z metod a forem, které jsme užívali až dosud, jsme do programu ŠVP zařadili:
Nově jsme do ŠVP začlenili:
Jak ocenilo práci učitelů vedení školy?
Lze pozorovat výraznější změny ve stylu práce, zájmu žáků apod.? Jaké?
Dotazníky zpracovala H. Mandelová

back