INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

V Z D Ě L Á V Á N Í


XXI. SEMINÁŘ ASUD V NM 21. - 22 DUBNA 2008
Z celého roku je pro výbor vždy nejpříjemnější setkání se našimi členy na semináři v Národním muzeu. Vážíme si toho, že jednou za půl roku se sjede téměř stovka členů na seminář, jehož hlavním obsahem jsou historické přednášky. Seminář vedl člen výboru Libor Šmejda.
Již několik let máme vždy na 2 - 3 roky akreditována témata v cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti. Za několik let jsme již dospěli do 20. století. Po předchozích přednáškách o událostech českých dějin za 2. světové války jsme dospěli k jejímu závěru - Květnovému povstání. Na předchozí seminář o událostech dubna a května 1945 v českých zemích navázal dr. Václav Kural kapitolou o Pražském povstání. Seznámil přítomné i s novou literaturou k tomuto tématu.
Obsah výuky netvoří pouze politické dějiny, ale i dění v oblasti vědy, techniky, kultura a další témata. Po technice 20. století, návštěvě vodárny v Podolí, Celnice Na Výtoni aj. přišlo po delší době na řadu i umění. Moderní umění 60.- 70. let představila lektorka Národní galerie Petra Bidlasová, která měla svůj výklad založený na prezentaci reprodukcí významných děl té doby.
Jarní seminář bývá dvoudenní - tentokrát nedělní program doplnil sobotní téma prohlídkou části sbírky moderního umění ve Veletržním paláci. Dvě skupiny účastníků provázely vynikající lektorky NG.
Jako již mnohokrát, dostali účastníci valné hromady skvělý dárek. Od Vojenského historického ústavu jsme dostali dvě výpravné publikace (každý si mohl vybrat) - Stehlíkovy Lidice, příběh české vsi nebo publikaci K. Straky Vojáci, politici, diplomaté. Tento dar všichni velmi ocenili jako příspěvek pro svou práci ve výuce dějin 20. století. Zároveň byla novým členům předána DVD České dějiny 1914-2004, která dostali členové v roce 2007 a CD z dějin vědy a techniky na podzimním semináři (pokud výlisky zbyly).
Dojmy a hodnocení celého semináře vyjádřili účastníci ve svých hodnotících dotaznících.
HM
Přednáška dr. Kurala:

Zajímavá, obohatila mě po stránce odborné, využiji v dějepisném semináři. - Velice zajímavý vojensko diplomatický pohled. Výborné téma i přednášející. Na podobné přednášky by mělo být více času, ideálně celé dopoledne nebo celý den. - Obdivuhodný výkon přednášejícího. - Škoda, že nebylo více času na podrobnosti Pražského povstání, vč. vlasovců. Bylo by dobré promítnout mapy. - Přednáška zajímavá, oceňuji objektivní pohled na tehdejší události. - Velmi zajímavá, nová hodnocení. - Škoda, že samotné Praze byl věnován jen závěr. - Témata z nejnovějších dějin jsou vždy přínosem. - Přednášející vyloženě nezklamal. - Dobré zasazení do evropských souvislostí, dokreslení postupující fronty podle vlastního mapového náčrtku. - Podrobná, spousta zajímavých detailů. - Alespoň pro mne přinesla nové informace. - Zajímavé pokračování, velmi přínosné. - Potěšilo mě pokračování a těším se na další. - K tématu by bylo dobré pozvat i vojenského historika. - Děkuji za pokračování předchozí přednášky. - Přednáška mě zaujala ještě více než minule, bylo to systematické, přehledné a velmi zajímavé - opět jsem se dozvěděla i nové věci. - Na takovéto přednášce jsem byla poprvé, velice mě zaujala a nejvíc se i líbil úsek s mapou a knihy o tématu. - Projev by přehledný, jasný a zajímavý. - Informace se hodí k doplnění znalostí… - Velmi přínosná, nová fakta, specifické zaujetí přednášejícího. - Klasika!Typický historik a učitel dějepisu; přednáška zajímavá, podrobná, líbilo se i to. - Jsem ráda, že přednáškou byla kapitola odboje uzavřena, plasticky vystoupil závěr války na našem území. - Bezvadná. Tato přednáška mi doplnila mizivé znalosti o průběhu Pražského povstání. - Přednáška obsahovala mnoho zajímavých podrobných informací. - Líbilo se mi vložení osobních zážitků, dobře, že bylo téma dokončeno. - Jako pokračování předchozí přednášky dr. Kurala jsem tuto uvítala a nezklamala mě. - Zajímavá, je vidět, že dr. Kural má bohaté znalosti, i když přednáška byla chvílemi zdlouhavá. - K roku 1944 - všechno je jinak, nežli se učilo na ZDŠ, JSŠ, PF, pokud budu ještě dále na světě, budu znát 2. pravdu - zírám na ten nezájem i na současnost. - Škoda, že ani tentokrát nebylo povstání podrobně dokončeno. - Zajímavé podrobnosti využitelné také pro práci v semináři. -

Přednáška P. Bidlasové

Skvěle připravená prezentace, zasvěcený vhled do souvislostí moderního umění. - Přednáška fundovaná, obsáhlá,i když velmi rychlá.- Vynikající, příjemná změny. Pro dějepis určitě vhodné - ohromná spousta konotací - obrazy do dějepisu. - Velmi poučná přednáška. Bohužel moc rychlé. - Rychlé, ale díky tempu obsažné. - Přednáška s prezentací úžasná, nenechala nás vydechnout. Bylo to pro mě hlubší seznámení s moderním uměním. - Mimořádně zajímavé, úžasný výkon lektorky, obdivuji úžasný výkon, obdivuji její projev, dokázala velmi přiblížit výtvarné umění i laikům. - Vysoká profesionální úroveň, přehlednost, jasnost, srozumitelnost. - Výborný, akční projev přednášející. - Vynikající přednáška, takto souborně jsem o nejnovějším umění ještě neslyšela a tak stručně, přehledně s obrázky ani nečetla. - Vynikající!! Prosím další přednášku o umění. - Pro mě byla přednáška velmi přínosná, vždy jsem moderní umění moc neuznávala, ale zápal p. Bidlasové mě donutil více o dané problematice a konkrétních dílech přemýšlet. Trochu to ztěžoval rychlý projev. - Moderní umění mě nikdy moc nezajímalo, ale přednáška se mi moc líbila. Velmi zajímavé obrazy, vše pro mě bylo nové. - Vysoká úroveň podání, profesionální. - Skvělá prezentace, mělo to švih a svědčilo o zaujetí a znalostech p. Bidlasové. - Neorientuji se v oblasti moderního umění, přednáška mi doplnila v¨chybějící znalosti. - Mnoho nových informací. Ve školách se moderní umění téměř vůbec neučí. - Uvítala jsem ukázky; výborné znalosti a pěkný mluvní projev přednášející. - Perfektní přehled, ucelená prezentace pro laika velmi náročná. - Strhující prezentace. Výborně vybrané téma, velmi přínosné i pro mne samotnou. - Jsem vděčna za příležitost nahlédnout do dalšího oboru. - Smršť informací - základ pro orientaci v poválečném umění.

Exkurze do NG

Výběr vhodný vzhledem k přednášce o umění. - Dobrý směr, více dalších takových míst. - V návaznosti na před-nášku a projekci vynikající. - Objekt vybrán výborně, bude-li následovat české umění 60. let, tak je to opravdu vynikající nápad. - Kladně hodnotím exkurzi zaměřenou na moderní umění, které bývá často opomíjené. - Výběr výborný, mimopražští e tam málokdy dostanou. - Dobrý nápad - "zase něco jiného" - Mapuje téma mnohdy opomíjené a to e dobře. - Minulá návštěva Veletržního paláce byla velmi zdařilá, těším se i na tuto exkurzi. - Jsem velmi potěšena výběrem exkurze, expozici ve Veletržním paláci jsem dosud neviděla. Snad mě "moderna" neporazí. - Super, nemá chybu - pokračujte! Vždy se těším. - Bude jistě přínosné. Uvítala bych i další expozice nebo výstavy.

Dodatek k předchozímu semináři - Exkurze do Klementina (dotazník odevzdán před konáním exkurze)

Vynikající, krásný zážitek. - Ocenila jsem nádherný výhled z věže. - Výborně zorganizovaná. Přínosem pro motivaci žáků při práci s knihami. - Těžko bych jinak navštívila, oceňuji organizaci. Jedinečný zážitek. - Jedna z nejpěknějších exkurzí. Jakožto venkovana mě ohromil výhled z věže Klementina a výstava o Codex gigas byla zvolena skvěle. Předčila mé očekávání. - Skvělý nápad, i když organizačně pro výbor určitě velmi složitý, velice oceňuji. - Exkurze - Výstava "Ďábelská bible" a Klementinum - to nemělo chybu; nadšení obrovské, prostory, výhled na Prahu, výklad - NEJ, NEJ, NEJ… Se sháněním vstupenek jistě veliká práce - proto ještě jednou všem děkuji. - Codex gigas byl nádherný, stejně tak byla nádherná prohlídka Klementina a zejména úchvatný pohled z astronomické věže na Prahu. - Výběr exkurze exkluzivní, díky za možnost uvidět tak mimořádnou kulturní památku za takových podmínek. Průvodce historickou observatoří byl velmi kvalitní. - Exkurze byla vynikající, zážitky z prostor a exponátů, které se běžně nevidím byly veliké. - Opět vynikající nápad na exkurzi!! Barokní Klementinum zajímavé, i když nebylo moc času, zato na Ďáblově bibli jsme si to mohli velmi užít. Děkuji. -

ze str. 2 dotazníku: SDĚLENÍ VÝBORU K IL 30:

Velmi chválím IL, dozvím se tam řadu zajímavých i formací (i o školství obecně) a získám další náměty pro výuku - IL jsou zajímavé, plné dobrých námětů a sdělení - Pro mě mnoho nových zajímavých informací. - IL vítám, díky němu mám přehled o tom, co se kolem dějepisu děje - děkuji.

Finanční úhrada semináře:
Strana 3 a 4 dotazníku bude obsažena v rubrice AGORA.

JARNÍ EXKURZE ASUD NA JIŽNÍ MORAVU
Byla dvoudenní a uskutečnila se ve dnech 24.- 25. května. Její účastníci navštívili opět řadu našich významných památek - stavby světské i církevní a také jeden z našich v posledním období vybudovaných skanzenů.
Na programu byly návštěvy hradu Buchlov, Veveří, zámků Bučovice, Buchlovice a Slavkov, z církevních objektů poutního místa s bazilikou Velehrad a evropsky proslulého hřbitova ve Střílkách.
Svým charakterem se odlišoval nově zbudovaný skanzen velkomoravské architektury v Modré. Prohlídka pozoruhodných objektů přinesla všem účastníkům opět velké množství dojmů a poznatků.

7. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO KURZU "INSPIRACE D" BYL V ČERVNU S ÚSPĚCHEM UKONČEN
Od února pokračoval 7. ročník vzdělávacího kurzu ASUD zaměřený na moderní dějiny. Jejich obsah přiblížil jeden z účastníků seminářů:
4. seminář - Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.: Jak se chovaly vlády 1. republiky k národnostním menšinám
Dlouhý název jasně vystihuje, oč na 4. semináři Inspirace šlo. Pan docent přehledně shrnul známá i méně známá fakta, která doplnil řadou statistických údajů. Na závěr své přednášky položil několik otázek ohledně možných řešení. V následné diskusi se věnoval i své prioritní problematice: životu české minority v zahraničí.
5. seminář - PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.: ČSR 1953 - 1956, se zřetelem k roku 1956
Jestliže na 2. semináři pan doktor slíbil, že příště určitě na cílový rok 1956 dojde, nemluvil do větru (i když přednášel o době, kdy se někteří snažili větru poroučet). Po krátkém shrnutí předchozích událostí navodil dobovou atmosféru zmínkou o známém Chruščovově projevu o kultu osobnosti. Zaplněná posluchárna nadšeně sledovala další kroky našich komunistů, nástup generace osmašedesátníku a konečné vysvětlení, proč pan doktor odmítá, že by se Češi v revolučním roce 1956 chovali zbaběle. Podle všech předložených argumentů naši vládnoucí činitelé zavčas pochopili, čeho si lid žádá a v možnostech doby významně posunuli kormidlo pro ně tím správným směrem.
6. seminář - PhDr. Mečislav Borák, CSc.: Katyně
Jestliže většina předchozích přednášejících letošního ročníku Inspirace nasadila laťku hodně vysoko, pak pan doktor Borák "skočil s velkou rezervou". Již samotné téma Katyně, s podtitulem Sovětské zločiny, slibovalo nevšední zážitek a hlavně možnost seznámit se s jinak těžko dostupnými materiály. Pan doktor nejprve krátce shrnul problematiku získávání pramenů k danému tématu (a situace se směrem na východ rozhodně nezlepšuje). Po té již začal neradostnou procházku napříč dvacátým stoletím, v níž hlavní roli hrála perzekuce našich občanů ze strany Sovětského svazu. Ve druhé části přednášky se již věnoval samotnému tématu Katyně. Přítomní byli šokováni zjištěním, jak málo informací o provázanosti tragédie Katyně s československými občany na veřejnost proniká.
Svým závěrečným potleskem dali panu doktorovi najevo, aby se svým týmem nepolevoval v náročné práci.
7. seminář - doc. PhDr. Jiří Kocián: Národní fronta v ČSR
Zástupce ředitele Ústavu soudobých dějin AV ČR doc. Jiří Kocián je autorem několika učebnic pro základní školy. Dlouhodobě se zabývá poválečnými českými a československými dějinami. Často se s ním setkáváme také v pořadech České televize zaměřených na toto období. Na semináři nás doc. Jiří Kocián seznámil s problematikou Národní fronty. Kdo trpělivě a dobře naslouchal, mohl si udělat představu o utváření Národní fronty od jejího počátku až do zrušení v roce 1990, i o různém chápání tohoto pojmu.
8. seminář - Jaromír Potůček: Ústav šlechtičen - Rožmberský palác na Pražském hradě
Poslední "Inspirační středu" pršelo. To je snad jediná negativní zpráva toho dne. Přítomných se ujal pan Jaromír Potůček, energický znalec místních palácových poměrů, který s elegancí a nadšením provedl všechny hosty prostorami komplexu. Zdánlivě suchý výklad prošpikoval mnoha podrobnostmi, jakož i vtipnými poznámkami, že se mnohým z útulných prostorů ani nechtělo.
Jednalo se o důstojnou tečku za uplynulým ročníkem Inspirace, za nějž patří garantům velký dík.
HODNOCENÍ KURZU ÚČASTNÍKY
Všeobecně užívanou a osvědčenou metodou ze závěru vzdělávacích akcí v celé Evropě (bohužel jen málo u nás) jsou hodnotící dotazníky, které vyplní všichni absolventi akce. Jsou cenné pro organizátory i lektory a také pro ty, kteří na zmíněné aktivity finančně hradí. ASUD připravuje hodnotící dotazníky na všechny semináře, členové výboru je zpracovávají a zveřejňují jejich výsledky. Celkově vypoví dá o kvalitě a ohlasu i účast na dalších akcích organizátora. Po obnovení cyklu seminářů označených názvem "Inspirace D" pátým ročníkem v roce 2005 (předchozí čtyři v l. 1996-2000 před zrušením okresních a obvodních pedagogických center) se uskutečnily šestý a sedmý ročník, jichž se účastnili jak absolventi předchozích, tak noví zájemci.
V dotaznících byly všechny semináře hodnoceny na vysoké úrovni - ve "školní" stupnici získaly v průměru mezi 1,1 - 1,7. V první skupině lektorů byli J. Opatrný, J. Pernes, J. Borák a I. Bauer, ve druhé J. Vaculík a J. Kocián. Převážná většina absolventů projevila zájem o pokračování. To je velmi potěšující pro přednášející i organizátory.

UČITELÉ DĚJEPISU SE VZDĚLÁVALI I V LÉTĚ
V rámci svých vzdělávacích aktivit pro veřejnost uspořádala koncem června la Akademie věd třídenní letní školu pro učitele dějepisu základních a středních škol. Mezi účastníky byla přibližně polovina členů ASUD z Prahy a okolí. S velkým zájmem vyslechli první den jako obvykle poutavé zamyšlení prof. Kvačka o místě historie 20. století v našem životě a prvotřídní přehled hlavních problémů dějin světa v podání prof. Nálevky. Velký zájem vzbudila třetí den exkurze do Muzea III. odboje v Příbrami a tábora Vojna, kde účastníky zajímavým slovem a svými zážitky provázel obdivuhodně vitální pan František Zahrádka, který v pracovních lágrech strávil několik let.
Počátkem července se učitelé dějepisu, mezi nimi opět i velké procento členů ASUD účastnilo letní školy pořádané PedF UK v přednáškovém sále FF UK. V rámci programu, bohužel až poslední odpoledne kurzu, byla na řadě problematika učitelská. Za výbor ASUD zde vystoupila E. Kunstová, která seznámila přítomné s letošní činností asociace a dalším ročníkem soutěže Eustory. Připojila i informace o činností Společnosti bratří Čapků, kde pracuje ve výboru.
Koncem srpna dostali učitelé dějepisu z Prahy a okolí příležitost účastnit se třídenní akce pořádané ÚSTR. O ní napsal náš člen z Mladé Boleslavi.

ZPRÁVA O LETNÍ ŠKOLE PRO UČITELE POŘÁDANÉ ÚSTAVEM PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ
Ve dnech 26. a 27. srpna 2008 proběhla v Praze letní škola pro učitele dějepisu základních i středních škol, kterou uspořádala nedávno vzniklá instituce zabývající se našimi nejnovějšími dějinami - "Ústav pro studium totalitních režimů" (ÚSTR). Někteří z vás se s jeho činností již možná setkali v podobě kvalitního časopisu "Paměť a dějiny", jehož první dvě čísla byla zdarma distribuována do škol. Přestože se program této akce několikrát měnil a netušil jsem do poslední chvíle, co přesně mě čeká, moje spokojenost byla nakonec takřka absolutní. Obsahová náplň setkání spočívala na bedrech dvou pracovníků vzdělávacího oddělení ústavu - Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. a Mgr. Petra Kopala, kteří zároveň učí na pražských gymnáziích a jejich úzký vztah k praxi průběh celé letní školy výrazně pozitivně ovlivnil.
První den letní školy naplnilo téma "film a dějiny". Po nedlouhé teoretické části lektoři představili konkrétní filmové ukázky a podle připravených metodických listů jsme o nich společně diskutovali. Na několika ukázkách z dokumentů vzniklých v období "pražského jara" jsme byli upozorněni na klady a úskalí, která přináší interpretace dokumentárních filmů ve výuce. Další debaty proběhly nad možnostmi využít ve výuce hrané filmy (především pohádky z 50. let - např. Pyšná princezna) a reklamní spoty ze 70. let pro pojmenování dobové ideologie a jejího pronikání do všedního života občanů tehdejší ČSR (resp. ČSSR). Výukové využití představených metod práce s filmem jsme si v zápětí vyzkoušeli na interpretaci jednoho z dílů série "30 případů majora Zemana", totiž na dílu hlásícím se do roku 1968 - "Štvanice". Dobrou zprávou je i informace, že v ÚSTR je připraveno vydání DVD nosiče s souborem vybraných filmových ukázek připravených pro využití při výuce moderních dějin ve školách. Program prvního dne byl zakončen informacemi o struktuře fondů "Archivu bezpečnostních složek" (ABS), o jejich dostupnosti pro badatele a návštěvou v archivu, který sídlí ve stejné budově jako ÚSTR. Pracovnice archivu nám zde připravily ukázky z archiválií, a tak jsme odpoledne končili "samostudiem" situačních zpráv SNB z února 48, výslechových protokolů z 50.let a záznamů o sledování odpůrců režimu příslušníky StB v 70. letech. Největší pozornost přítomných si vysloužila složka, kterou StB vedla o vyšetřování okolností sebevražd Jana Palacha a Jana Zajíce, do které jsme také nahlédli.
Druhý den letní školy pokračoval představením práce s ideologickými texty produkovanými především komunistickým režimem v Československu. Pracovali jsme opět s konkrétními ukázkami - obžalovací řečí prokurátorky Brožové-Polednové v procesu s M. Horákovou a komentovanými podmínkami získání Fučíkova čtenářského odznaku. Lektoři velice vhodně a podnětně využívali literatury popisující manipulaci s jazykem a vytváření symbolů v totalitních systémech (Vl. Macura, P. Fidelius). I v tomto případě chystá ÚSTR zveřejnění těchto materiálů v podobě volně přístupné internetové "učebnice". Každý učitel by si tak mohl (už snad v průběhu letošního podzimu) soubor textů i s metodickými materiály stáhnout ze stránek ústavu. Posledním tématem v programu bylo představení projektů zabývajících se protnutím rodinné historie a velkých dějin. Byly zde připomenuty projekty: Zmizelí sousedé, Krajina za školou, EUSTORY, Velké a malé příběhy moderních dějin, Banální zlo normalizace. Přestože některé z projektů byly již ukončeny, můžeme jejich metodiku i nadále využívat a nechávat se jimi inspirovat pro školní práci (všechny by měly mít své výstupy na webu). Odpoledne druhého dne jsme společně odjeli do Památníku Vojna u Příbrami, který zřizuje Hornické muzeum Příbram. Areál je upraven do podoby komunistického lágru z 50. let a v interiérech jednotlivých objektů jsou panely představující mechanismus procesů i jejich oběti, život v táboře i další obdobná zařízení a nakonec i historii dobývání uranové rudy. Po určitém zklamání z Jáchymova jsem konečně viděl důstojným a obsažným způsobem vybudovaný památník-muzeum připomínající nejhrůznější tvář komunistického státu. Myslím, že by měl mít podobné místo v itineráři školních exkursí, jako již má Terezín. Kromě prohlídky areálu památníku jsme se zde zúčastnili vernisáže výstavy o historii organizace K 231, nazvané "Aby se to už neopakovalo", stejně jako heslo, pod kterým se zakládající členové sami poprvé sešli.
Aktivity vyvíjené ÚSTR směrem k učitelské veřejnosti mě velice příjemně překvapily. Těším se, že jde o první krok v řadě nabídek na pomoc při výuce moderních dějin aktivním způsobem. Vřele vám doporučuji navštívit internetové stránky www.ustrcr.cz. Nejen touto cestou ÚSTR slibuje i do budoucna poskytovat užitečný servis pro učitele dějepisu.
Zapsal: Radek Kotlaba, Gymnázium Palackého, Mladá Boleslav

PRO DALŠÍ OBDOBÍ PŘIPRAVUJEME

back