INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ 2006/2007

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 28 vydal ASUD v únoru 2007. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.