INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE


NOVINKY Z EUROCLIO: DVA BULLETINY NA POMOC VÝUCE

V minulém měsíci obdržel náš výbor z Haagu dvě publikace vydané výborem Euroclio pod redakcí člena výboru Euroclio Dr. Deana Smarta z Velké Británie. Bulletin 23 "History at work: Practical and Theoretical Dimension of History Teaching" obsahuje dvanáct článků. Společným námětem je způsob hodnocení výsledků výuky dějepisu na Maltě, ve Slovinsku, v České republice (aut. H. Mandelová), ve Francii, Dánsku, Řecku, Holandsku, Izraeli a Velké Británii.

Bulletin č. 24 má titul Using Historical Skills and Comcepts to Promote an Awarenes of European Citizenship, což bylo téma konference pořádané maltskou asociací v březnu minulého roku (viz IL 27). Čtyři příspěvky tvoří projevy hostitelů - vynikající zamyšlení prezidenta Malty pana Dr. Edwarda Fenech Adami (Práce v minulosti, život v přítomnosti) , které přednesl na úvod konference (zůstal zde celý den), referát Výuka dějepisu na Maltě Dr. G. Cassara u maltské univerzity, vyučování historickým dovednostem a využívání pomůcek o historických lokalitách na Maltě od Dr. Yosanne Velly (z univerzity Malta - z fakulty vzdělávání) a Výchova k občanství Josephine Vassalo, pracovnice vzdělávací instituce Democracy and Values Education.

Další zveřejněné referáty byly předneseny v sekcích a jejich autory byli učitelé a historici z Rumunska, Holandska, Velké Británie, Kypru a Ruska, jeden příspěvek z organizace, která ve Velké Británii připravuje pro školy bezpočet výukových materiálů - publikací, metodických materiálů, CD, videa aj. - English Heritage (Tracy Borman).

Celý Bulletin č. 23 a čtyři příspěvky z č. 24 můžete najít na webu: www.eurocliohistory.org. Předpokládáme, že postupně budeme moci o někteých příspěvcích napsat podrobněji. Pokud by někdo z členů znalých angličtiny byl podle nich ochoten napsat něco o tom, co z obsahu pro členy ASUD pokládá za zajímavé, samozřejmě to uvítáme.NA TÉMA: LIDSKÁ PRÁVA PŘI VÝUCE DĚJEPISU.
Konferenci Euroclio 2007 připravují ve Slovinsku na březen

Téma lidských práv si vybrali organizátoři pravidelné mezinárodní konference Euroclia jistě ne náhodou. Co svět světem stojí bojuje člověk proti násilí, tlakům a útlakům, nespravedlnosti, nepochopení….Dějiny jsou plné příkladů boje dobra a zla. Jak tyto příklady z historie mohou otevřít oči dnešním studentům? Jak se my můžeme "poučit" ze zločinů proti lidským právům? Jak různá období, rozdílné společnosti i kultury předávají svá poselství o lidských právech? Jak jsou tato poselství zahrnuta v dějepisných osnovách a učebnicích? Jakým způsobem přivést Deklaraci lidských práv z r. 1948 do dnešní školy? Jak využíváme svých práv na svobodu, rovnoprávnost, právo na podporu rozvoje osobnosti, na zdravé životní prostředí……?

Jaké zkušenosti mají různí učitelé ze své praxe? Kterou cestu doporučit? Která se ukázala jako příliš složitá nebo dokonce slepá? Jak pedagogicky a lidsky působit při vzdělávání nových členů globální společnosti?

Konference Euroclia, která se sejde letos na konci března ve slovinském Bledu, by měla přinést nové pohledy na tyto otázky. Snad poselství z konference o tom, že jedinci poučení z příkladů jiných se mohou násilí bránit účinněji, že jsou schopnější chránit i své okolí, dojde svými cestičkami k českým učitelům.Ačkoli osobní účast českých zástupců v Bledu změnou grantové politiky je ohrožena.

Eva Zajícová, ZŠ Pečky


SEMINÁŘ "HISTORIE A HISTORKY V POHRANIČÍ" V DRÁŽĎANECH

Ve dnech 16.-20.10.2006 proběhl v Drážďanech seminář "Historie a historky v pohraničí" s podtitulem "Obsahové a metodické podněty pro výuku". Seminář pořádala nadace Brücke/Most-Stiftung pro podporu česko-německého porozumění a spolupráce ve svém studijním centru v Drážďanech. Seminář se uskutečnil v příjemném prostředí studijního centra nadace na břehu Labe ve vilové čtvrti Drážďan a byl určen pro učitele dějepisu z Německa, Polska a České republiky a byl též součástí státního programu dalšího vzdělávání učitelů.

Na tento seminář, který byl určen hlavně pro učitele z oblasti bývalých Sudet, jsem se přihlásil mj. z toho důvodu, že vhodně navazoval na akci pořádanou Památníkem Terezín v Památníku Ravensbrück ve dnech 12.-15.10.2006.

Seminář se skládal z přednášek, workshopů, besed na různá témata - srovnání učebnic, útěk a vyhnání, okupace Polska a Česka, pronásledování židovského obyvatelstva, nucená práce, využití vyprávění pamětníků ve výuce, minulost a současnost atd. Bylo velice zajímavé srovnávat názory zúčastněných pedagogů tří zemí, které se v něčem shodovaly a v něčem rozcházely. Seminář byl též doplněn o večerní prohlídku Drážďan a návštěvu památníku na Müncher Platz. Velmi zajímavá byla beseda pamětnicí paní Eliškou Levinskou z Pardubic, kdy jsem mohl srovnávat s vyprávěním pamětnic v Ravensbrücku paní Charlotte Kroll a Ilse Heinrich.

Nejen účastníci, ale i lektoři byli ze všech tří zemí. Po celou dobu se o celou skupinu vzorně starala slečna Ina Gamp z nadace a zajištěno bylo i tlumočení do češtiny a polštiny. Seminář byl velice zajímavý a rozhodně nelituji své účasti na něm. Je jenom škoda, že se z české strany zúčastnili pouze čtyři pedagogové.

Za to, že jsem se mohl tohoto semináře zúčastnit, musím také poděkovat ASUDu, neboť jsem se o této akci dozvěděl z jeho informací zasílaných na můj e-mail.

Ivo Kopka, SPŠ Volyně

back