INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 41

ASUD V PRNÍM POLOLETÍ 2014

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 41 vydal ASUD v září 2014. Redakční uzávěrka srpen 2014.
Neprošlo jazykovou kontrolou. Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský.
Nepodepsané příspěvky - Pavel Martinovský.
Vychází s podporou dotace MŠMT.