INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30

ASUD od října 2007 do února 2008

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 30 vydal ASUD v únoru 2008. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.