INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 29

Z KORESPONDENCE


ZNOVU K VÝZVĚ "VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET"
(dokument byl zveřejněn na webových stránkách MFF UK a několika dalších webech, v Právu, Hospodářských novinách i jinde - též v IL 29 a na našem webu.)
Na základě korespondence s autorem textu výzvy jsme se dotázali členů ASUD, zda souhlasí s připojením naší asociace mezi signatáře. Mezi e-maily, v nichž jste vyslovili souhlas, nebyl žádný s jiným stanoviskem.
V záplavě oslavných ód na školní reformu z pera i úst jejích propagátorů a úředníků MŠMT a jeho ústavů vzbudil dokument přiměřenou pozornost veřejnosti a do konce roku se pod něj připojilo asi tisíc dalších signatářů. Přečtete-li si jejich seznamy na webu www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm, najdete tam i řadu podpisů našich členů. To nás potěšilo. Pro tento zájem věnujeme v tomto IL v rubrice Přečetli jsme si i jinde další stránky problémům, které se netýkají pouze dějepisu, především článku doc. J. Bečváře, který duchaplně a přesně reaguje na oponenty z několika skupin obhájců reformy.
Je třeba znovu připomenout, že současnou výuku - její obsah, metody, zajištění podmínek, vztah vyučujících k žákům i mezi sebou - nepovažujeme za dokonalé, někdy má dokonce k dokonalosti hodně daleko, a je co měnit. Změny jsou tedy nezbytné. Měly by vycházet z důkladné analýzy - toho, co v minulosti přinášelo dobré výsledky a co je třeba odsoudit, jak je nezbytné měnit atmosféru školy a jakými podněty obohacovat naše žáky, jak je potřeba pomoci učitelům atd. atd. Současný obsah i způsob zavádění reformy problémy neřeší.
Na dalších webových stránkách - především www.stolzova.cz , na Blogu Aktuálně.cz, v Britských listech, na www.ceskaskola.cz i jinde najdete i jiné zajímavé články - doc. Stanislava Štecha (Mise školy - chránit kulturu i dítě aj.) P. Kukala (Jak hodnotit učitele), doc. P. Janouška, doc. J. Bečváře, D. Münicha (Dojmologie v našem školství) aj. Stojí za přečtení, úvahu a posouzení, podobně jako článek J. Bešťáka O školství a společnosti trochu jinak aneb "trocha teorie nikoho nezabije" v Britských listech z 31. ledna. Některé jsme se svolením autorů přetiskli, další zařazujeme na naši webovou stránku, kde si je pro další kolegy můžete i stáhnout a zkopírovat.


CENA V. ZAMAROVSKÉHO PROF. ROBERTU KVAČKOVI
V prosinci jsme se dozvěděli o tom, že profesoru R. Kvačkovi byla na Slovensku udělena cena Vojtěcha Zamarovského.
Našemu vynikajícímu historikovi jsme poblahopřáli a současně poděkovali za mnohaletou přízeň, kterou nám věnoval kdykoliv jsme ho požádali o spolupráci - přednášku na naše semináře, recenzi, konzultace při přípravě pomůcek, které jsme připravovali (např. atlasů pro Kartografii, učebnic pro Dialog), autorskou spolupráci při tvorbě dalších publikací, naposledy dokumentů XX. století o sobě.
Moc nás potěšila srdečná odpověď prof. Kvačka, který vyjádřil i svou radost z toho, že měl příležitost se často s námi, učiteli se setkávat.


UKONČENÍ PROBLÉMU S ŽÁDOSTÍ O VRÁCENÍ ČÁSTI STÁTNÍ DOTACE ASUD OD MŠMT A PŘEDPISU PENÁLE ZA LÉTA 2001-2003.
Jak jsme již informovali, finanční úřad při kontrole hospodaření ASUD se státními dotacemi, které Asud obdržel z rozpočtu MŠMT, nenašel žádné nedostatky ve vynaložení prostředků státních dotací za roky 2001-2003, avšak zjistil nesrovnalosti vyplývající z chyb v Rozhodnutí MŠMT o udělení dotací. Na základě toho nám vyměřil odvod a penále v celkové částce téměř 140 tis. Kč. MŠMT konstatovalo, že se jednalo o administrativní chybu, avšak odmítlo dokument opravit.
Současně nás finanční úřad informoval o možnosti podat si na ministerstvo financí žádosti o prominutí odvodu do státního rozpočtu a zaplacení penále. Takové žádosti jsme (po zaplacení kolků v hodnotě cca 3 tis. Kč) v říjnu MF zaslali. V listopadu jsme dostali vyrozumění o částečném vyhovění naší žádosti - částka požadovaná k vrácení byla snížena na 14 847 Kč. V prosinci jsme dostali dopis s rozhodnutím o snížení požadovaného penále na 2 567 Kč. Rozhodnutí ministerstva financí, které projevilo pochopení pro naše obtíže, tak umožnilo pokračování naší činnosti v dosavadním rozsahu - vydávání Informačních listů i dalších metodických publikací pro členy ASUD, udělení Ceny ASUD práci SOČ a další nutné platby.


Z DOPISŮ A E-MAILŮ, KTERÉ NÁS NA PŘELOMU ROKU POTĚŠILY
... Moc Vás obdivuji, co všechno pro nás učitele dějepisu děláte, jsem Vám za tuto práci vděčná a přeji Vám hodně zdraví a sil do další činnosti. Ještě jednou děkuji, s milým pozdravem E. Ch. Milevsko
... Děkuji za skvělý ŠVP II. Chtěl jsem poprosit, zřejmě nedopatřením jsem nedostal ŠVP I, i když jsem řádně platící člen. Prosím, prosím. Mnohokrát děkuji za Vaši skvělou a obětavou práci a přeji dále mnoho zdaru. V. V. Praha
... Dobrý večer, právě jsem přijela domů, kde na mě čekaly sborníky. Moc Vám děkuji za Vaši ochotu …. Sborníky se mi líbily již dříve, ale nyní jsem z nich přímo nadšená. Dokonce ve sb. z r. 2005 byl článek p. Libuše Hrabové o Čtenicích - na s. 122 tam píše o pracích z r. 2003. Shodou okolností jsem jednou ze dvou studentek z Bruntálu, jejichž práce v tom roce vyhrála. S pozdravem a mnoha díky. L. K., Velká Šťáhle
... Pročetl jsem Váš návrh ŠVP - II a zdá se mi velmi dobrý - navazuje na předchozí úspěšný ŠVP 6. a 7. tříd. Co se týče náplně, z mého pohledu je až příliš obsáhlý, což je ale dobře, neboť dává učiteli možnost výběru! Kéž bychom (především v 9. třídě) mohli mít 3 hodiny dějepisu. S pozdravem P. M., Praha
... Šťastné a veselé svátky vánoční a kouzelný nový rok, plný skvělých přednášek přeje A. P., Praha
... přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví a elánu ve vaší záslužné práci. S pozdravem M. M., Roudnice
Přání vyřizuji i od Roudničáků, kteří nemají mejl.

back