INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30

PŘEČETLI JSME SI


Diskuse odstartovaná na podzim a týkající se naší školní reformy se v zimě dále rozvíjela příspěvky vynikajících odborníků z několika vědeckých oborů. Lze je sledovat na několika webech. Širší záběr poskytuje také webová stránka Aktuálně.cz v rubrice Blogů. Doporučujeme sledovat a konfrontovat vlastní názory a pohledy na problémy, které nás zajímají.

V předchozím IL jsme otiskli dva mimořádné materiály týkající se nejen dějepisu - výzvu Všem, jejichž hlas je slyšet a referát vedoucího katedry didaktiky matematiky MFF UK doc. J. Bečváře Naše žhavá současnost. Předpokládáme, že další vynikající články k tomuto tématu jste si přečetli na webu Stolzová - několik článků doc. Štecha z PedF UK, další články doc. Bečváře, P. Kukala a dalších autorů. Snad Vám neunikly na zmíněných stránkách nebo na Blogu Aktuálně.cz - 2. ledna tam bylo zveřejněno např. zamyšlení Dojmologie v našem školství D. Münicha s pozoruhodnými postřehy o tom, kdo a jak se u nás vyjadřuje např. k výsledkům výzkumů PISA.

Výzva Všem, jejichž hlas je slyšet získala v říjnu a dalších měsících mimořádný ohlas - je pod ní podepsáno již kolem tisíce vědců, umělců pedagogů. Na základě dotazu členům ASUD, zda se máme připojit, nepřišla žádná záporná odezva, naopak jsme se dozvěděli například i to, že po seznámení s výzvou ve škole vyjádřili svůj souhlas i všichni členové sboru včetně vedení školy. Je potěšitelné, že dnes si lze na webu karlin.mff.cuni.cz přečíst celou řadu podpisů našich členů (výzvu je tam možné podpořit i elektronicky pomocí webového formuláře). Mnohé z Vás proto jistě zaujme i článek, v němž autor výzvy děkuje těm, kdo text podpořili, a odpovídá na řadu útoků ultraliberálních pedagogů a dalších stoupenců ministerstvem schválené reformy, zveřejňované v tisku jako "konec biflování".

Snad Vás zaujme i glosa ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR Doc. Pavla Janouška KOMUNIKATIVNÍ BLBEC, NÁŠ CÍL (Glosy didaktického kontrarevolucionáře)

V příloze IL 30 připojujeme článek školního inspektora J. Bešťáka O školství a společnosti trochu jinak aneb "trocha teorie nikoho nezabije" (z Britských listů), který nás seznamuje s publikací Jana Kellera Teorie modernizace, neboť se domníváme, že bychom o těchto problémech měli přemýšlet. Možná, že někteří z Vás si přečtou i knížku, z níž článek čerpá. Uvítáme Vaše názory a podněty.

Další články na našich stránkách najdete v rubrice Dokumenty.


back