INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30

I N F O R M A C E


Jsme rádi, že se na nás obracejí organizátoři různých soutěží, projektů, kulturních událostí, programů atd., kteří nás žádají o popularizaci jejich aktivit, které úzce souvisejí s historickou tematikou a směřují k žákům, studentům a jejich učitelům. Z posledního období se jedná o tyto organizátory a jejich aktivity:

FESTIVAL MENE TEKEL

Druhý ročník mezinárodního festivalu a odborných kolokvií proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa.
Posláním MENE TEKEL, festivalu proti totalitě, proti zlu a násilí, pro paměť národa, je podpora lidských práv s připomenutím novodobé historické zkušenosti - šedesátého výročí komunistického puče v únoru 1948 a jeho tragických následků.
Hlavní festivalový týden se bude konat od pondělí 25. února do neděle 2. března 2008, tedy v době šedesátého výročí únorového puče v roce 1948. Program a podrobné informace jsou na webové stránce www.menetekel.cz.


MUZEUM KAMPA

Z lektorského oddělení muzea obdrželi materiál s nabídkou bohatého programu pro školy. Část vyjímáme, podrobnosti si můžete přečíst na webu muzea.
"Vydrží-li kultura, přežije národ"
"If a nation's culture survives, then so too does the nation."
- Jan Mládek
Poslání Lektorského oddělení Musea Kampa

Lektorské oddělení Musea Kampa rozšiřuje svou činnost o akce pro školy. Jde o Lektorské programy a RVP a doporučení pro pedagogy:

  1. Animační programy ke stálé sbírce
    - Animační programy vedené lektorem Musea, Programy s pracovními listy bez lektorského dozoru Musea, Programy šité na míru
  2. Animační programy ke krátkodobým výstavám aj.

Domníváme se, že umění, a to především umění moderní a současné, v člověku dnešní doby vzbuzuje mnoho otazníků. Moderní a současné umění se mnoha lidem odcizilo, stalo se doménou malé skupiny "zasvěcenců": historiků a teoretiků umění, kurátorů sbírek a jiných znalců. Umění je tu ale proto, aby oslovovalo celou společnost, pro kterou bylo také určeno. Umělecké dílo má velkou výpovědní hodnotu, a to jak na poli subjektivním, kdy vyjadřuje určité pocity, nálady nebo stanoviska svého autora, tak na poli objektivnějším, kdy se dílo svým specifickým "jazykem" dotýká témat, jako je například politické klima doby, společenské uspořádání apod.

Programy Lektorského oddělení jsou koncipovány tak, aby smysl moderního a současného umění svým účastníkům zajímavou a zábavnou formou přiblížily. Chceme, aby si žáci a studenti uvědomili, že návštěva musea umění nemusí být nudnou zkušeností, že naopak umělecká díla, pokud jsou dobře vysvětlena, mohou člověka zaujmout, obohatit a dokonce i inspirovat k vlastnímu uměleckému vyjádření. Naše programy vedou své účastníky k tomu, aby si opět našli cestu ke svému tvůrčímu já, které úzce souvisí také se svobodou. Doufáme, že se nám podaří navázat mezi uměleckým dílem a jeho divákem dynamický, interaktivní a oduševnělý vztah, a že se pro Vás i Vaše studenty návštěva našeho Musea stane opravdovým zážitkem.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE můžete získat telefonem (tel.: 257 286147, fax: 257286113), E-MAILEM karina.kottova@museumkampa.cz A NA WEBU: www.museumkampa.czNOVÁ INFORMACE OD ORGANIZÁTORŮ INDIÁNSKÉ VESNICE HAU KOLA

Další příležitost poznávat dějiny - tentokrát amerických indiánů: indiánská vesnice HAU KOLA na farmě Bolka Polívky v Olšanech (okres Vyškov, nedaleko Rousínova, cca 25 km od Brna) zve MŠ a ZŠ na školní výlet v květnu a červnu. Návštěvníci spatří rozmanité stavby různých indiánských kmenů, indiány a indiánky a jejich koně. Součástí programu (9 - 12 a 13 - 16 hodin) je prohlídka rozmanitých stavem prérijních i lesních indiánů, přiblížení historie a kultury Indiánů, sportovní a dovednostní soutěže, bubnování, zpěv a tance. Důraz je kladen na zábavně-poučnou, výchovnou formu. Vstupné závisí na počtu zájemců vyslaných ze školy, pohybuje se okolo 100 Kč za osobu mimo pedagogů a řidičů autobusů. Kdo si rezervuje termín a složí 50% zálohu do konce února 2008, získává slevu 10%. Více informací najdou zájemci na www.haukola.vicar.cz


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU LIDICE

Památník Lidice rozvíjí svou činnost - vyhlásil další ročník soutěže s názvem "Lidice pro 21. století". Je to vzdělávací vědomostní soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se k 2. světové válce a k nacistickým totalitním režimům ve světě ve 20. století. Soutěže se mohou účastnit děti a mládež z kterékoliv země světa ve věku od 11 do 18 let. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 11 - 14 let a 15 - 18 let.
Soutěž byla zahájena dne 7. 1. 2008 výzvou vyhlašovatelů, tedy Památníku Lidice, Vojenského historického ústavu Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Soutěž bude probíhat ve dvou soutěžních kolech. V prvním soutěžním kole budou v období od 1. 2. do 9. 3. 2008 na specielních internetových stránkách Památníku Lidice www.lidice21.cz zveřejněny otázky vědomostního testu pro obě věkové kategorie a téma literární práce, která je součástí soutěžní práce. Po ukončení 1. kola budou vyhodnoceny vědomostní testy a dodržení formálních pravidel stanovených pro literární práci (téma, rozsah).
Výsledky prvního soutěžního kola budou vyhlášeny 2. 4. 2008. Do druhého soutěžního kola postupuje z každé kategorie 21 soutěžících s nejvyšším počtem dosažených bodů. V druhém soutěžním kole, které proběhne od 17. 4. do 20. 4. 2008, budou hodnoceny výsledky finálového vědomostního testu 21 finalistů každé kategorie a obsahová a literární úroveň literárních prací z prvního kola soutěže. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stánkách soutěže 26. 4. 2008.


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ČLOVĚKA V TÍSNI

pro rok 2008. Jde o literární soutěž, která byla vyhlášena pro studenty středních škol. Soutěž s názvem Stíny socialistické minulosti? Měla uzávěrku 31. ledna. Informaci jsme členům poslali pomoci e-mailů. Byla organizátory poslána na školy, proto předpokládáme, že zájemci se včas přihlásili a nyní budeme sledovat výsledky.


NOVÝ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS PRO STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY OTEVÍRÁ AV ČR V PRAZE NA NÁRODNÍ TŘ. Č.3

Většina takto zaměřených přednášek je určena středoškolským studentům, kteří si přejí prohloubit své školní znalosti, rozšířit své vzdělání získáním nejnovějších poznatků a využít je i pro zkoušky na VŠ. V současné době střídají převahu přírodovědných námětů témata společenskovědní a historická. Jde o cyklus Nebojte se vědy - přednášky pro středoškolské studenty se konají každé druhé úterý v měsíci a začínají ve 14:00 h v místnostech 205 a 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Přednášky v rámci Evropského týdne mozku. Případné informace o dalším programu na e-mailu: bukovska@kav.cas.cz.


ODKAZY

Nezapomeňte občas zavítat na různé webové stránky - kromě té naší, též www.stolzova.cz, www.ceskaskola.cz, www.euroclio.eu, Aktuálně.cz, Britské listy, www.clovekvtisni.cz, aj. Získáte nové podněty pro práci a přemýšlení.

back