INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30DO NOVÉHO ROKU 2008

V novoročním projevu k roku 2008 pan prezident Václav Klaus sice nejprve poznamenal, že ony osudové osmičky, kterých se někteří obávají, jsou jen souhrou okolností, avšak vzápětí se pustil do krátkého historického přehledu, který mu zabral celou třetinu projevu, aby připomněl, čím jsou pro nás data 1918, 1938, 1948 a 1968 důležitá.

Skutečně?

A nemohli bychom vytvořit jinou řadu? Napadá mne kupříkladu 1919, 1920, 1945, 1977. Žádná osmička na konci!

Dne 10. září 1919 byla podepsána Saintgermainská mírová smlouva, která stvrdila rozpad Rakouska - Uherska a stanovila hranice nástupnických států. Dalo by se říci, že Československo vzniklo až teprve k tomuto datu.

Co se týče vnitřní situace, 29. února 1920 byla schválena první oficiální Ústavní listina Československé republiky.

Oproti tomu dne 4. dubna 1945 vláda ČSR podepsala nechvalně známý Košický vládní program, který jasně předurčil a zpečetil další vývoj státu.

A konečně 1. ledna 1977 bylo vydáno Prohlášení Charty 77, upozorňující na porušování občanských práv a svobod v tehdejší komunisty ovládané ČSSR.

Předpokládám, že podobnou řadu čísel, třeba zaměřenou na jiný druh činnosti, než je podepisování smluv, by jistě sestavil každý učitel dějepisu. Stejně tak by zajisté každý učitel dějepisu přispěchal s poznámkou, že se opravdu jedná jen o hru čísel, vždyť celý náš systém dat je uměle vytvořen lidmi a Ježíš, podle jehož narození letopočet počítáme, se s největší pravděpodobností narodil v jiném roce než v roce jedna.

Takže zbytečně nespekulujme a nebazírujme na datech. Vždyť dějepis je především o vývoji, o cestě, kudy, jak a proč jdeme.

Za ASUD Vám přejeme, aby se Vaše cesta ubírala tím správným směrem...

PM
Výbor
I PRO ROK 2008 - PRACOVNÍ I OSOBNÍ -
CO NEJVÍCE RADOSTÍ, ZDRAVÍ, POHODY,
PEDAGOGICKÝCH ÚSPĚCHŮ
I PŘÍJEMNÝCH PŘEKVAPENÍ
VŠEM ČLENŮM PŘEJE
VÝBOR ASUD

back