INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30

LITERATURA - POMŮCKY


TENTOKRÁT ALESPOŇ STRUČNĚ:


Kolegyně Z. Havlíčková doporučuje - Člověk v tísni
Společnost Člověk v tísni ve svém projektu Příběhy bezpráví nabízí publikaci s názvem Příběhy bezpráví - z vězeňských spisů. Obsahuje 62 portrétů "muklů", krátké informační životopisné texty, archivní materiály - opisy rozsudků, vstupní dotazníky, seznamy věcí odevzdaných při nástupu trestu, posudky a hodnocení sepisované náčelníky věznic, protokoly o výpovědích atd. Vřele doporučuji.
Aktuální zpráva ze škol
Již mnohokrát bylo uvedeno, že bez konkrétních podkladů v podobě dokumentů - fotografií, textů nařízení, dopisů, vzpomínek aj, filmů i statistických údajů a atd. nelze ve výuce dějin 20. století dosáhnout dobrých výsledků. K první polovině minulého století jich školy mají určitý výběr k dispozici. K 50.- 80. letům je jich minimum. Proto učitelé dějepisu jistě uvítají nový soubor - je jím Revue pro studium totalitních režimů pocházející z práce ÚSTR - také proto, že ji školy dostávají zdarma. Pokud jste publikaci nedostali, pozeptejte se po ní.
Z Dialogu Liberec 2005-2007
Předchozí čtyři tituly učebnic pro dějepis na základních školách z let 2001-2004, které se zařadily mezi nejúspěšnější tituly na trhu učebnic pro ZŠ a nižší třídy gymnázií (viz přehled v tabulce), byly obohaceny nabídkou nových publikací libereckého nakladatelství. O nich jsme podrobně informovali v IL 27- 29.
První vyšlo v roce 2005 "XX. století o sobě Historie v dokumentech", na němž se podíleli čtyři autoři - výběrem dokumentů prof. R. Kvaček a prof. J. Kuklík, didaktickým zpracováním a komentáři členky výboru ASUD H. Mandelová a I. Pařízková. V roce 2006 následovaly "České dějiny do roku 1914 Historie v dokumentech" členů výboru ASUD J. Kvirence a E. Kunstové a v roce 2007 "Dějiny Evropy do roku 1914 Historie v dokumentech" J. Kvirence.
Povzbuzeno ohlasem publikací členů ASUD zadalo nakladatelství zpracování nových učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník Moje vlast a Moje vlast je v Evropě. Autorka H. Mandelová je zpracovala ve spolupráci s několika učitelkami 1. stupně ZŠ podle nových zásad tohoto předmětu v rámci RVP. Jde nikoliv o až na neúnosnou míru zjednodušené politické dějiny našich zemí a politického, fyzického i hospodářského přehledu našich zemí, ale o propedeutiku dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy. Tak byl úkol předmětu Člověk a jeho svět formulován i na semináři v Telči v říjnu 2007 a na konferenci MŠMT v listopadu m. r.
První vyšla na jaře 2007, druhá je v současné době u recenzního řízení MŠMT (bližší informace o uvedených pěti publikacích v IL 28 a 29). Protože učitelé dějepisu byli často velmi nespokojeni se zmatenými, často opravdu nabiflovanými "historickými vědomostmi" žáků 1. stupně, kteří postoupili do 6. třídy, věříme, že novou vlastivědu uvítají a budou své kolegy na 1. stupni o těchto učebnicích informovat.
Z produkce ASUD
Připomínáme, že stále nabízíme celou řadu našich sborníků, zaměřených metodicky i přinášejících podnětné informace z dějin, především 20. století. Pro novější členy ASUD připomínáme, že všech deset sborníků edice INSPIRACE je představeno na naší webové stránce, stejně jako všechny další publikace, které jsou prací členů ASUD.

back