INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 39

ASUD V ROCE 2012

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 39 vydal ASUD v prosinci 2012. Redakční uzávěrka 10. prosince 2012.
Neprošlo jazykovou kontrolou. Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský.
Nepodepsané příspěvky - Pavel Martinovský.
Vychází s podporou dotace MŠMT.