INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 39

POMŮCKY, LITERATURA A DROBNÁ INSPIRACE

Napište si Ježíškovi, aneb Průvodce českými dějinami 20. století (nejen) pro žáky a učitele

František Emmert: Průvodce českými dějinami 20. století

Těm, kdo se věnují českým (respektive československým) dějinám 20. století, jistě není jméno autora neznámé. Po mnoha zajímavých a čtivých knihách se autor rozhodl pro změnu formátu a stylu.

Pokud ve vás slovo průvodce bude evokovat knihu typu průvodce po vzdálené zemi se vším všady, jako jsou netradiční obrázky mající za úkol vás inspirovat k návštěvě oněch končin, detaily týkající se místních specifik, připomínky k vývoji a tradicím země - samozřejmě odlišeny od ostatního textu vzhledem - pak volíte tu pravou knihu.

S panem Emmertem totiž nečteme české dějiny, ale procházíme jimi. Zastavujeme se u určitých událostí a díky poměrně neotřelým fotografiím, které mají velmi dobrou výpovědní hodnotu, díky zveřejněným dokumentům, díky přehledným tabulkám a postranním glosám jsme svědky událostí a všímáme si najednou i detailů. Navíc v přehledném uspořádání! Ostatně přehledným, informativním a inspirujícím - takovým by měl být každý průvodce. Otázkou zůstává zvýraznění důležitých pasáží. Někomu tento "učebnicový" jev může připadat praktický. Jiného však může při plynulé četbě (a Emmertovy knihy se obecně vyznačují tím, že jsou čtivé) zvýrazněný text rušit. Záleží na úhlu pohledu.

I když knihu doporučujeme třeba i rodičům žáků, přesto si dovolíme menší poznámku: autor mohl ubrat u časových os, které jsou opravdu předimenzovány, třeba ve prospěch slovníčku - výkladu pojmů, což by se k formátu průvodce i více hodilo.

L. Bursíková a P. MartinovskýProhlášení o změně na pozici koordinátora národních kol evropské dějepisné soutěže Eustory pro studenty středních škol

Všem příznivcům Eustory bychom rádi oznámili, že počínaje 7. ročníkem bude soutěž na národní úrovni koordinovat občanské sdružení PANT. Věříme, že pod jeho vedením - a při zachování vzniklé tradice - bude projekt Eustory v České republice i nadále usilovat o cíle, jež byly formulovány zakladateli soutěže: podchycovat zájem mladých lidí o dějiny a jejich studium, rozvíjet jejich občanské postoje, nalézat a prohlubovat vztah ke společným evropským tradicím i porozumění pro historicky podmíněné národní odlišnosti. Dosavadní partneři evropského koordinátora Eustory, Ústav pro soudobé dějiny a Asociace učitelů dějepisu, společně deklarují ochotu a připravenost podílet se i nadále na odborné spolupráci.

Občanské sdružení PANT intenzivně spolupracuje se základními, středními i vysokými školami, akademickými institucemi apod. a soustřeďuje se na vzdělávací či výukové aktivity v oblasti moderních dějin. Základní přínos sdružení představuje vzdělávací portál Moderní dějiny.cz, který učitelé, studenti a žáci mohou využívat od roku 2009. Právě na tomto portálu naleznou příznivci soutěže do budoucna veškeré informace o dalším pokračování projektu Eustory v České republice.

Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu České republiky
Petr Pánek, předseda občanského sdružení PANT
V Praze, dne 26. září 2012, u příležitosti vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže Eustoryback