INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 39

SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM HISTORIKŮ A DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Zprávy ze Sdružení historiků

I v tomto kalendářním roce se zástupci ASUD (buď Lada Boháčová, nebo Pavel Martinovský) účastnili jednání Sdružení historiků na půdě Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Předsedající Jiří Kocián vždy věnoval část prostoru schůze zástupcům ASUD, aby pohovořili o činnosti organizace.

Na podzim ocenil činnost zástupců ASUD v porotě studentské soutěže Eustory.

Stejně jako vloni přinesla spolupráce zajímavé setkání - letošním vítězem Šustovy ceny se stal Aleš Materna, který se svou přednáškou Lodě pro císaře pána - lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo v letech 1891-1914 vystoupil na podzimním XXXII. vzdělávacím semináři ASUD. Jeho práce sklidila velký ohlas.

Zástupci ASUD měli možnost účastnit se i vyhlašování Pekařovy ceny, více o ceně pro mladé historiky na www.pekar.kozakov.cz.

Podzimní schůzky byly věnovány i organizování příprav vydání sborníků z loňského X. sjezdu českých historiků. První čísla vyjdou na jaře 2013. Ostravští kolegové představili dokončený Lexikon českých historiků.
Spolupráce s SDaP

Dlouhodobá spolupráce se Svazem důstojníků a praporčíků v záloze Armády České republiky (SDaP) pokračovala i v letošním roce. Prioritním úkolem ASUD bylo zprostředkovat testování multimediální učební pomůcky Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 - 2004 (CZ.1.07/1.1.00/14.0073), kterou připravoval Svaz důstojníků a praporčíků v záloze (SDaP) pod novým rozšířeným názvem Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 - 2009. Členové ASUD, kteří nepůsobí v hlavním městě, obdrželi původní verzi dvou disků. Jejich úkolem bylo připravit vyučovací hodinu (hodiny), při nichž by využili materiálu z disků. Po té měli danou přípravu zaprotokolovat a najít případné nedostatky, nebo navrhnout úpravy, doplnění učební pomůcky. O celé akci měli provést záznam.

Jak se (nejen) členové ASUD mohli v předchozích IL dozvědět, připravuje SDaP novou verzi multimediální učební pomůcky. Tato verze bude rozšířena o dalších 5 let vývoje České republiky. A samozřejmě si autoři vědomi určitých nedostatků stávající verze, a protože chtějí, aby byla pomůcky funkční, probíhá právě tato revize. Dalším doplněním pomůcky bude i časová osa, která bude ryze účelová. Bude sloužit k rychlé chronologické orientaci příspěvků na disku a k případnému vyvolání jednotlivých prvků.

Celkem se v sídle ASUD sešlo 180 vyplněných protokolů. Členové výboru předali zadanou práci členům SDaP a již chyběl poslední krok k naplnění smlouvy. Přečerpání peněz z účtu SDaP na účet ASUD. Tyto peníze měly být rozděleny mezi zúčastněné pedagogy jako finanční odměna za odvedenou práci. Jenže samo SDaP nečerpá z vlastních zdrojů, nýbrž čekalo na zaslání dotace z MŠMT. Vzhledem k jarním přesunům na ministerském postu a k nečekaným obtížím s ministerskými dotacemi z EU, k jejich revizi atd. nepřišly na účet SDaP potřebné finance!

Pánové z SdaP byli na ministerské dotaci závislí, neboť připravují učební pomůcku, která je vytvořena komplet z dotací, neslouží k soukromému obohacení, ba naopak má být zdarma rozeslána mezi pedagogy!

Jednání se vlekla několik měsíců a nám nezbývalo než čekat. Důvěra v SDaP se opět potvrdila jako správná a před prázdninami došlo skutečně k postupnému převodu slíbených financí.

Členové ASUD, kteří pomáhali testovat multimediální pomůcku, sice se zpožděním, avšak v plné výši a smlouvou na konec slíbenou finanční odměnu obdrželi v průběhů měsíců červen - srpen. Za výbor i za SDaP se jim ještě jednou omlouváme a děkujeme za pochopení, neboť pozdržení nevzniklo na naší "přímé lince".

Z celé akce mám dobrý pocit a hřeje mne představa, že opět byli osloveni vyučující, aby se ozvali se svými připomínkami. Což je dobře. Vyučující budou Ti, kdo bude pomůcku na hodinách využívat.

I když by dle pravidel projektu by pomůcku měli zdarma obdržet všichni mimopražští účastníci, je možné, že se k Vám nedostala. Díky vzájemné spolupráci s SDaP jsme pro členy, kteří pomůcku neobdrželi, získali několik kusů.

Členové mohou pomůcku získat na akcích ASUD.
Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s.

ASUD v letošním školním roce 2012 - 2013 zahájil spolupráci s organizací Výzkumné centrum archeologie zla (dále jen "Centrum").

Centrum je nezávislá výzkumná a pedagogická organizace, která usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocid, genocidního násilí, etnických čistek a masového vyvražďování ve světových dějinách.

Prostřednictvím svých aktivit Centrum aspiruje stát se ústředním místem v ČR pro porozumění fenoménu genocid a genocidního násilí. Tento strategický cíl bude naplněn zejména prostřednictvím poskytování informací a zdrojů znalostí, které jsou nutné pro porozumění toho, jak, kdy a proč ke genocidám dochází a jakým způsobem může být jejich výskyt v budoucnu rozpoznán a zastaven prostřednictvím politické a občanské činnosti.

Hlavním posláním Centra je podporovat potřebný respekt k lidským a občanským právům a zabraňovat šíření těch politických a sociálních tendencí, které prostřednictvím nacionalisticky, rasisticky, xenofobně a antisemitsky zaměřených skupin a politických stran a hnutí posilují nárůst nenávisti ve společnosti vůči národnostním menšinám a některým náboženským institucím.

Spolupráce by zatím měla probíhat ve dvou směrech:

1) Projekt Vlak Lustig

Cílem projektu je inovativním způsobem a s ohledem na potřeby pedagogů a obsah vzdělávání v relevantních výukových předmětech poskytnout cílové skupině potřebné znalosti, které účastníkům projektu napomohou porozumět fenoménu genocidního násilí ve světových dějinách a blíže pochopit důsledky neexistence a nedodržování demokratických hodnot v těch společnostech, kde se případy genocidního masového násilí objevily a objevují.

Projekt využívá tří pedagogických a výchovných prostředků:

  1. divadelního představení k tématu genocidního násilí
  2. vzdělávací výstavy o fenoménu genocidního násilí a konkrétních projevech v dějinách lidstva
  3. seminář věnovaný výkladu divadelní hry (jeho jednotlivých momentů) a zaměřený na problematiku vztahu mezi porušováním demokratických hodnot, vznikem a příčinami genocidního násilí a potřebou ochrany lidských a občanských práv
2) Projekt dětské příručky o holocaustu 1933 až 1945

- po zkušenostech ze zahraničí pokládáme za přínosné, aby i v České republice vyšla práce švédského odborníka na holocaust Paula A. Levina Tell Ye Your Children, kterou vydal ve spolupráci se Stéphanem Bruchfeldem. Více informací na: vlaklustig.cz/ ; www.archeologiezla.cz
Spolupráce s Národním muzeem

Od srpna 2012 je ASUD zapojen do projektu Dotkni se 20. století! Tříletý vzdělávací projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách. Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem - prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů - autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů. S využitím moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah. Více informací na www.dvacatestoleti.eu.
Česko - země příběhů

Zástupce ASUD byl pozván na listopadové setkání, které organizovaly organizace Magni, a CzechTourism, účastnili se i zástupci České televize a Českého rozhlasu, evangelických církví, církve pravoslavné a židovské obce, zástupce ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem bylo prodiskutovat několik návrhů na spolupráci v těchto oblastech:

Zároveň byl prezentován projekt Česko - země příběhů. Na stránkách www.ceskozemepribehu.cz se můžeme dočíst, že zástupci CzechTurismu ve své nové tříleté kampani se pokusili vykreslit Česko jako zemi příběhů a spojit tak mimořádně pestrou paletu charakteristik a bodů zájmu do konzistentního vyprávění. V základech tohoto vyprávění je předpoklad, že Česko bude chtít přitáhnout turisty na něco víc než pivo, Zlatou uličku či levné ceny. Naším cílem bylo představit Česko jako příležitost k poznávání - místa, kultury, přírody, historie, ale i sebe sama. Příběh putování po Česku tak může dostat hlubší význam a smysl.

Marketingová logika positioningu Česka jako země příběhů tkví také v tom, že jedním z nejpalčivějších problémů příjezdového cestovního ruchu je jeho nerovnoměrná distribuce: zatímco Praha je přirozeným a dominantním magnetem, zbývající regiony Česka - snad s výjimkou Českého Krumlova či lázeňského trojúhelníku - jsou často přehlíženy. Motivem odvíjejícího se příběhu chceme přijíždějící turisty inspirovat k tomu, aby v Česku trávili více času, navštívili více míst a v Česku v ideálním případě zažívali svůj osobní příběh na pokračování.

Země příběhů je současně příležitostí pro velmi aktivní a smysluplnou spolupráci regionů, míst a skupin na utváření zastřešující destinační značky Česka. Podobně jako například iniciativa Explore Canada like a local přináší platforma Česko: země příběhů možnost přímo se zapojit do tvorby přediva, ze kterého bude zážitek z pobytu v Česku utkán.
Český svaz bojovníků za svobodu

V posledním roce došlo ke zintenzivnění spolupráce mezi členy výboru ASUD a členem výboru, nově předsedou 16. základní organizace (v jejímž regionu ASUD sídlí) bratrem Emilem Šnebergem.

Podle slov předsedy Jaroslava Vodičky si bratři a sestry sdílejí jisté obavy vztahující se k neustálému nárůstu průměrného věku členstva, které se pochopitelně s věkem zmenšuje... Proto se Svaz obrací do řad škol, aby přilákal mladé členy. Protože pan Šneberg přizval k činnosti členy výboru ASUD - respektive členy výboru 16. ZO ČSBS se stali M. Boldišová a P. Martinovský.

O činnosti Svazu více na: www.zasvobodu.cz/.
Spolupráce s ANLET

Začátkem kalendářního roku umístili přátelé z Asociace legionářských tradic na internetové stránky www.nekomuzivot-nekomusmrt.cz/, kde je možno si zakoupit výpravnou publikaci k operaci Anthropoid, i metodické návody a nápady pro práci s knihou. Brožuru nápadů a námětů vytvořili členové výboru ASUD M. Boldišová a P. Martinovský. Brožuru s nápady je možno si stáhnout zdarma.

K připomínce výročí operace Anthropoid vydala ANLET čestnou medailí Anthropoid, kterou na setkáních v měsíci červnu členové ANLET udělovali jedincům, kteří se nějakým způsobem zasloužili o zachování paměti národa v oblasti novodobé české historie.

V pondělí 18. června na benefičním koncertu ve prospěch obnovy rodného domu Jana Kubiše, uspořádaném na nádvoří Libeňského zámečku, převzali čestnou medaili zakladatelky Asociace učitelů dějepisu Helena Mandelová, Eva Gladkovová a Eliška Kunstová (nepřítomna ze zdravotních důvodů). Organizátoři se rozhodli ocenit i mladší generaci strážců odkazu operace Anthropoid a udělili ji i Martině Boldišové a Pavlu Martinovskému.
back