INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 16

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ 2000/1

OBSAH:

(Přílohy tištěné verze: Zpravodaj HK 2/2000 a nový sborník ASUD - Historické inspirace)
INFORMAČNÍ LIST Č. 16 vydal ASUD ČR v březnu 2001. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.