INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 16

PRVNÍ ČÍSLO NOVÉHO TISÍCILETÍ
PRVNÍ PŘÁNÍ ČLENŮM ASUD

Od záplavy oslav, předsevzetí i plánů do nového roku, století a tisíciletí jsme si již trochu oddychli, proto snad přijmete o něco opožděný pozdrav a přání všeho dobrého v příštích týdnech a měsících.

Popřejme si, aby dokumenty, které se v tomto školním roce připravují, byly přínosem, jak v obecné poloze naší vzdělanosti, tak pro náš předmět. Svými připomínkami jsme se snažili přispět k jejich zpracování i zkvalitnění.

Popřejme si, aby historie se stala tím, čím bývala od dob Římanů - samozřejmou součástí výbavy každého vzdělaného občana získanou za důstojných a příznivých podmínek: potřebné časové dotace a dobrých pomůcek. Pokusili jsme se pro to získat podporu; především z řad historiků a některých příznivců dějepisu se nám jí dostalo, snad bude mít širší dosah.

Popřejme si zlepšení podmínek pro vzdělávání - aby nová struktura pedagogických center v krajích přispěla k odstranění anarchie ve vzdělávání a poskytla možnost prohlubovat znalosti a rozvíjet učitelské dovednosti každému z nás.

Popřejme si po metodické stránce výborně z vysokých škol připravené mladé kolegy přicházející v hojném počtu na střední i základní školy.

Popřejme si nejen zvídavé žáky, ale i rodiče ochotné se podílet na zvládání problémů, v některých oblastech výchovy zcela nových a nebývale narůstajících.

Popřejme si pevné nervy - jak se proslýchá ze škol, které v posledním období absolvovaly nějakou inspekci, bude jich zapotřebí na zvládání nemalých a někdy překvapivých nebo neočekávaných požadavků jejích pracovníků.

Popřejme si pro příští týdny a měsíce dobrou mysl a příznivé, přátelské ovzduší ve škole, dobré nápady pro vlastní práci a trochu navíc pro své kolegy v asociaci.

Děkujeme členům, kteří se rozhodli lepšímu školnímu dějepisu nějak býti nápomocni nejen ve své škole, ale i mimo ni a podpořili práci ASUD. Těšíme se na setkání s vámi - byť letmá - i na další ohlasy aktivit, které se s vaší spoluprací dosud rozvíjely. Budeme se snažit v nich podle svých sil pokračovat.

Výbor

back