INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 16

SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČR


VYŠEL PROTOKOL VIII. SJEZDU HISTORIKŮ

Po nejednoduché práci se členovi výboru SH ČR prof. Peškovi podařilo shromáždit a edičně k publikování připravit cennou publikaci o 340 stranách - protokol sjezdového jednání obsahující nejen hlavní referáty z úvodního plenárního zasedání a závěrečného dne, ale také referáty přednesené ve třech blocích ( Regionální dějiny - perspektiva evropského dějepisectví, Dějepisectví a česká společnost, Modernizace českého dějepisectví a metodologický vývoj světové historiografie); dále jsou zařazeny některé diskusní příspěvky ze šestnácti sekcí.

Protokol vydalo nakladatelství Scriptorium, jeho cena na volném trhu je kolem 300,- Kč (pro členy SH za režijní cenu). Pozornosti doporučujeme zejména úvodní referát prof. Pánka Historiografie, historické vědomí a odpovědnost (vyšel též ve Zpravodaji HK 2/1999) a ze závěrečných vystoupení Jaroslava Mezníka Etiku historikovy práce.

ZPRAVODAJ HK 2/2000

jsme obdrželi v lednu, avšak z finančních důvodů zasíláme až nyní ve společné zásilce s IL a Historickými inspiracemi. Jsme rádi, že redakční rada a hlavní redaktor dr. Jiří Kocián zařazují na stránky Zpravodaje důležité informace o společných aktivitách historiků a učitelů ve prospěch školního dějepisu. Děkujeme redakci, že tímto způsobem mohou odborní historikové nahlédnout do našich problémů, které historikové stále naléhavěji považují i za problémy své obce.

HM

back