INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 38

ASUD na podzim a v zimě

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 38 vydal ASUD v prosinci 2011. Redakční uzávěrka 23. prosince 2011.
Neprošlo jazykovou kontrolou. Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.
Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce a přepis Pavel Martinovský.