INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 33

ASUD od února do října 2009

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 33 vydal ASUD v říjnu 2009. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce a přepis Helena Mandelová, technická příprava P. Mandel.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.