INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 33

ASUD NA JAŘE A V LÉTĚ 2009


O NĚKTERÝCH ČINNOSTECH PODROBNĚJI

ÚNOR : MEZINÁRODNÍ FESTIVAL MENE TEKEL (24. 2.)
V předposledním únorovém týdnu se konal další ročník festivalu pořádaného obč. sdružením Umění bez bariér. 24. únor byl věnován konferenci o problematice výuky novodobých dějin v zemích EU, kam jsme byli pozváni a požádáni o referát. Byla uspořádána v zasedacím sále Senátu za předsednictví senátora T. Grulicha a pod záštitou předsedy Senátu Přemysla Sobotky.
Kromě domácích účastníků se na programu aktivně podílela i skupina zahraničních studentů, organizátorů řady projektů. Se svými aktivitami seznámila přítomné Z. Dražilová, která uvedla velký projekt Dcery 50. let na DVD (s ukázkami). Se svou činností a projekty seznámili přítomné členové sdružení PANT, věnující se zejména poválečnému období, a pracovníci ÚSTR. Situaci na školách ve výuce dějin 20. století i její úspěchy a obtíže přiblížil přítomným referát ASUD přednesený H. Mandelovou.

BŘEZEN: : NÁVŠTĚVA PŘEDSEDKYNĚ ASUD NA GYMNÁZIU OLGY HAVLOVÉ V OSTRAVĚ - PORUBĚ U KOL. P. ŠIMÍČKA (4.3.)
Počátkem března jsme navázali kontakt s kolegou, který se kromě své výuky výrazně angažuje v organizování studentských konferencí na své škole. Předsedkyně ASUD si mohla prohlédnout výstavu, kterou v nedávné době prezentovala také ostravská stanice České televize. Využívá bohatý dokumentační materiál převážně ze soukromých archivů vyučujících. Je členem sdružení PANT připravujícího nový portál pro učitele dějepisu.
Hlavní organizátor školních výstav i studentských konferencí a setkání s pamětníky, kolega Petr Šimíček přislíbil možné vystoupení na našem semináři v NM na podzim. Vzhledem ke komplikaci s přípravou našeho dubnového semináře ( hospitalizace historika, s nímž bylo již delší dobu domluveno vystoupení v NM), jsme byli rádi, že kol. Šimíček byl ochoten přijet na náš seminář již v dubnu (viz dále).

KULATÝ STŮL SKAV (19.3.)
Únorový kulatý stůl SKAV měl téma Kam se má ubírat výuka dějepisu? Diskusi řídila předsedkyně SKAV Jaroslava Simonová. Na panelu vystoupili PaedDr. M. Rauchová z MŠMT, prof. Z. Beneš z FF UK, Mgr. T. Mikeska z PedF UK, Mgr. A. Franc z VÚP, Mgr. P. Albrecht z PORGU a PaedDr. H. Mandelová. Za ASUD se setkání dále účastnily E. Kunstová a M. Blahutová.
H. Mandelová přednesla referát o našem pohledu na problémy výuky dějepisu (viz dále), o který nás požádali organizátoři a který byl projednán a schválen na jednání výboru.

DUBEN: VALNÁ HROMADA ASUD ZA ROK 2008 (25. 4.)
V obvyklém jarním termínu se konala valná hromada, kde účastníci přehlédli a zhodnotili činnost asociace v roce 2008. Na programu byly zprávy o činnosti, o hospodaření, revizní a o zahraniční spolupráci. Všichni přítomní obdrželi DVD, které jsme dostali od pracovníků ÚSTR, s nimiž spolupracujeme.
Účastníci udělili odstupujícímu výboru absolutorium a zvolili výbor na léta 2009-2010. Jednomyslně schválili navržený dopis kolegům vyučujícím dějepis upozorňující na současné problémy a byli seznámeni s aktuálními úkoly a činnostmi (metodický pokyn MŠMT, exkurze, SOČ, Eustory, probíhající projekty aj.)
Na závěr bylo schváleno usnesení, které připravila návrhová komise ve složení Mgr. Lada Boháčová, Mgr. Jiří Janovský, PhDr. Eliška Kunstová

ČERVEN: SETKÁNÍ NA DIPLOMATICKÉ PŮDĚ
Členové výboru ASUD, L. Bursíková a P. Martinovský, přijali pozvání na slavnostní svačinu konanou při příležitosti otevření Súdánského konzulátu v Praze. Byli hosty diplomata pana P. Pelikána, který byl lektorem jednoho našeho semináře kurzu Inspirace. Navázali zde zajímavé kontakty, například se zástupcem Islámské nadace v Praze, zástupci Saúdské Arábie, s nimiž by v budoucnu mohl ASUD spolupracovat v rámci projektu o historii, vývoji i současné podobě islámu.
Oba zástupci rovněž ochutnali tradiční súdánské nápoje (samozřejmě nealkoholické): ibiškovou šťávu, šťávu Helomor, v překladu znamená hořkosladký - což je nápoj vyrobený z obilného těsta a připravuje se půl roku. Na závěr, v doprovodu súdánského studenta, ochutnali boby stromu ze savany, z nichž se také lisuje výživný nápoj.
Pavel Martinovský

CELOSTÁTNÍ KOLO 38. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY (SMH) VE STARÉM MĚSTĚ POD LANDŠTEJNEM
V červnu se vítězové krajských kol sjeli do Starého Města pod Landštejnem. Na hradě Landštejn je uvítal pan starosta v dobovém kostýmu a Bílá paní jim nadělila sladkou kaši. V průběhu týdne soutěžící navštívili Slavonice, Telč a zaniklou středověkou ves Pffaffenschlag. Čekaly je 3 testy - poznávání hradů podle obrázků, fakta o Landštejnu a hlavní test na základě prostudované literatury. Obhajovali také své písemné práce - letos na téma "Tvrz nebo hrad zatím neprávem opomíjené". Další úkoly řešili ve skupinách - pátrání po historii krásných domů ve Slavonicích, poznávání záhadných předmětů ve Freskovém sále, průzkum zaniklých německých vsí u Starého Města. Nejlepší skupina byla nakonec odměněna Fidorkami. Kromě toho malovali hrnečky v Malířské dílně, prozkoumali slavonické podzemí, vystoupali na věž kostela, absolvovali prohlídky s průvodci ve Starém Městě, ve Slavonicích i v Telči a zahráli si na strašidla.
Slavnostní vyhodnocení olympiády se konalo ve staroměstském kostele. Tentokrát se v renesančních kostýmech předvedla i porota. Vítězem DO 38 se stal Pavel Vajík, žák základní školy. Jinak ale v první desítce převažovali studenti gymnázií:
 1. Vajík Pavel, (ZŠ Šaratice)
 2. Veselá Petra, (Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice)
 3. Pařízková Hana, (Gymnázium Velké Meziříčí)
 4. Rozhoňová Markéta, (Biskupské gymnásium J. N. Neummana, Čes. Bud.)
 5. Žalud Lukáš, (Gymnázium Česká Třebová)
 6. Jaroš Martin, (Gymnázium Trhové Sviny)
 7. Marková Michaela, (ZŠ Česká Kamenice)
 8. Straka Daniel Gymnázium Plasy)
 9. Bučková Jana, (Gymnázium Šternberk)
 10. Vavřík Jan, (ZŠ Hranice)
Podrobnější informace zájemci najdou na stránkách Národního institutu dětí a mládeže - Talentcentrum - Soutěže a olympiády. Nejen o tomto ročníku, který už skončil, ale i o několika předchozích a postupně i o tom, který právě začíná - tentokrát nás čeká cesta do pravěku.
Milena Sedlmayerová, ZŠ Středokluky, členka celostátní komise DO

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - 31. ROČNÍK
Letos bych ráda změnila způsob informace o 31. ročníku Celostátního setkání účastníků SOČ. Mimořádně milé přijetí a zcela bezproblémový průběh - to byl důvod, proč jsem napsala na hostitelskou školu děkovný dopis. Je sice trochu osobní, ale myslím, že vyjadřuje atmosféru několika dní v červnu.
Zásluhou našeho člena ASUD pana PhDr. Ivo Rejchrta se událost pro město tak významná dostala do regionálního tisku. Děkujeme.
V přehledu výsledků jednotlivých soutěžící v oboru historie možná najdete svého studenta, s nímž jste měli mnoho práce a starostí; a vidíte, vyplatilo se.
Příští Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti bude v červnu 2010 v Chrudimi.
Eliška Kunstová

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Ředitel školy - Mgr. Petr Vojtěch
Vážený pane řediteli

Před týdnem začala Celostátní přehlídka SOČ ve vašem městě a na vaší škole. Jsem už mnoho let členkou poroty v oboru historie, a tak už mám dostatečnou možnost srovnání.

Přijely jsme s kolegyní z Prahy už kolem poledne, abychom mohly ještě projít město před vlastním ubytováním; na obědě jsme si pochutnaly v hotelu na náměstí Country. Jestliže někde napíši nepřesně jméno nebo funkci, prosím omluvte mě. Ve škole nás přijala paní Hana Šturmová a velmi ochotně nám zařídila dočasné uskladnění kufrů. Prezence byla stejně milá a příjemná - dostaly jsme růži, která vydržela na pokoji v hotelu až do neděle, a s lítostí jsme ji tam musely nechat, cesta do Prahy by jí ublížila.

Ubytování v Hotelu Safari bylo skvostné; vstřícné a ochotné slečny na recepci, prostředí kouzelné a nabídka k prohlídce ZOO, to byl vskutku dar. Vše jsme plně využily. Na hotel nás dovezl váš řidič, veselý a vkusně vtipný, jistě nikoho nezarmoutí. Na hotelu jsme všichni měli k dispozici pro soutěžní práce uvolněnou klubovnu, takže k nim byl kdykoli přístup.

Podrobně jsme prostudovaly vaši přehlednou Informační brožuru. Kromě jiného nás zaujala nabídka pro porotce - kosmetika, kadeřnictví. Nabídnuté služby jsme využily hned druhý den. Paní Jaromíra Kněžourová a paní Jarmila Stránská dělají vaší škole úžasnou reklamu. Pod jejich vedením dívky pracují perfektně. Dohromady vytvářejí příjemné, uklidňující prostředí, v němž jsme se všechny cítily skvěle. Všem studentkám a jejich kantorkám velice děkujeme.

Stejně vynikající je i vaše školní jídelna. V tomto případě srovnávám jídelnu na našem gymnáziu a také služby Eurestu ve Zpravodajství České televize. V žádném předcházejícím jmenovaném zařízení není tak kvalitní jídlo ani obsluha jako u vás. Nejdříve jsme se domnívaly, že jídlo je specielně připravováno k SOČce, ale prý je to tam tak skvělé stále. Blahopřejeme a děkujeme do kuchyně.

Třídy k obhajobě byly vzorně připraveny a služba kolegyně (omlouvám se, nezapamatovala jsem si její jméno) během obhajob byla bezchybná. Díky. Měla jsem radost, že váš student Jakub Malý se svou prací o PTP se nejen dobře umístil, ale mohla jsem udělit Cenu ASUD (Asociace učitelů dějepisu). Byl výborně připraven panem kolegou PhDr. Rejchrtem.

Doprovodný program jste vybrali a organizačně zajistili výborně. Šporkův Mlýn - to je záslužné dílo a jistě přispěje k větší návštěvnosti regionu. Vaří tam výbornou polévku. Na Kuksu jsem už byla několikrát, ale nikdy mne nevítaly fanfáry, nebyla jsem ve vinárně, ani v kostele. Pán, který nás provázel chutěmi jednotlivých vín, byl jedinečný ve svém nadšení a jistě i pracovitosti. Překrásný byl varhanní koncert v kostele. Stejně také v neděli jste vybrali krásné zájezdy. Účastnila jsem se výletu na hrad Pecka. Paní kolegyně měla neskonalou trpělivost se studenty a průvodkyně zvládla i trochu neukázněné porotce. U koncertu Petra Spáleného nebudu objektivní. Aula má jistě výbornou akustiku, ale co z ní udělá zvukově naddimenzovaná hudba, to byl pro mne úděs. Byla jsem poprvé a určitě i naposled na hudbě tohoto druhu. Ale to je můj problém, nikoli váš.

Hankův dům je krásná budova, je vidět, že naši předkové volili architekturu určenou pro kulturu města opravdu vhodně. Pěkný je i interiér. U slavnostního zahájení jsem jako učitel češtiny a jazykový poradce Zpravodajství ČT 24 doslova trpěla při moderování onoho pána. Oblečení, slovní projev i slovní zásoba šokovala dokonce samé studenty. Ale to - jak jsem se později dověděla - bylo nedorozumění; a vlastně jediná drobounká skvrnka na celém velikém díle, které jste odvedli.

Nezbývá, než vám všem velmi poděkovat a Chrudim bude mít opravdu co dělat, aby se vám vyrovnala.

Eliška Kunstová, členka poroty
KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY, 2.7.2009, Č.6-7
Jana Dobroruková, Ivo Rejchrt
Gymnazisté byli úspěšní v odborných soutěžích
…V oboru Historie dosáhl cenného úspěchu další letošní absolvent Lukáš Malý se svou prací "Osudy lidí zařazených do Pomocných technických praporů". Snažil se studií i pořádáním besed s pamětníkem zlepšit povědomí veřejnosti o této formě potlačování odpůrců režimu v letech 1950-1954. Obsadil čtvrté místo a získal navíc i Cenu Asociace učitelů dějepisu České republiky.
Celá akce byla velkou událostí i pro naše město a kraj, jež se rovněž na pořádání podílely a vyslaly zástupce na závěrečné slavnostní vyhlášení vítězů v Hankově domě. Soutěžícím, porotcům i nám divákům nabídly tyto dny příležitost načerpat novou inspiraci z nadšení a tvořivosti českých středoškoláků. Je nicméně příznačné, že tato prestižní akce, jež k nám přivedla největší talenty mladé vědecké generace z celé země, proběhla bez většího zájmu sdělovacích prostředků. Gratulujeme našim reprezentantům, kteří tak úspěšně navázali na předloňské dvojí vítězství jiných místních studentů v této soutěži, a doufáme, že se na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem objeví další takto kvalitní práce.

SOČ - VÝSLEDKY V OBORU HISTORIE
 1. David Franta: Ztracený obrozenec Josef Franta Šumavský (1796-1857), Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
  ZVLÁŠTNÍ CENA: Cena hejtmana Královéhradeckého kraje
 2. Anna Simbartlová: Jan Waldauf a Sokol, Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec
 3. Hana Gabrielová: Historie vodního mlýna v Hoslovicích aneb Co voda přinesla a čas vzal, Gymnázium, Strakonice
 4. Lukáš Malý: Osudy lidí zařazených do Pomocných technických praporů, Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem
  ZVLÁŠTNÍ CENA: CENA ASUD
 5. Šárka Navrátilová: Cesta dívek za vzděláním aneb Od privatistek k řádným žákyním nejen na vyškovském gymnáziu, Gymnázium Vyškov
 6. Jan Palička, Tomáš Šestiřad: Regulace vodních toků u Uhřičic - historie a současnost sifonu, Gymnázium, Kojetín
 7. Jan Najman: Případ "Starožitnost",První české gymnázium, Karlovy Vary
 8. Marian Velešík: Kamenná paměť. Pokus o soupis pomníků, pietních míst a padlých z 1. světové války na bývalém politickém okrese Polička, Gymnázium, Svitavy
 9. Jiří Zámečník: Historie františkánského kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti,Gymnázium, Uherské Hradiště
 10. Ivo Keisler, Jana Vinklerová: Leden 1989 v Československu - předzvěst velkých změn, Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm
 11. Jan Schuster: Historie šachového umění ve světě a na českém území, Gymnázium Jana Palacha, Mělník
 12. Martina Benáková, Jan Švamberg, Tereza Drahošová: Ležáky v jiném světle, SPŠ stavební ak. Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
 13. David Kozler: Z historie polymerů,Gymnázium Z. Wintra, Rakovník
 14. Lucie Bukáčková: Japonsko v období Heian, Gymnázium, Střední odborná škola, Praha 7
  ZVLÁŠTNÍ CENA: CENA KONTINENTY (kniha)
 15. Tereza Pištorová: Historie a vývoj skláren na Kamenickošenovsku, Arcibiskupské gymnázium, Praha 2
 16. Jitka Boudová: Film a filmový klub v rámci kulturního života Loun v 60.-90. letech 20. století, Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

EUSTORY V ČESKÉ REPUBLICE - SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 5. ROČNÍKU
EUSTORY

Slavnostním vyhlášením vítězů byl 5. června 2009 v reprezentačních prostorách Prezidia Akademie věd České republiky zakončen již pátý ročník historické soutěže pro středoškolskou mládež Eustory. Téma letošního ročníku Zastavený čas. Příběh fotografie inspirovalo studenty především k samostatnému bádání, vznikly tak zajímavé a hodnotné soutěžní práce. Také atmosféra slavnostního odpoledne byla více než vřelá a potěšující. Vyhodnocení se zúčastnili soutěžící, kteří se umístili v první desítce, spolu se svými učiteli, členové řídícího výboru i pořádajících organizací, vítězové minulých ročníků, zástupci tisku i sponzorů a další příznivci Eustory.

Program zahájil krásným projevem prof. R. Zahradník, čestný předseda AV ČR, který od počátku drží nad soutěží záštitu. Promluvil o potřebě podpory vědy a kultury ve společnosti a zejména mezi mladými lidmi. Dále vystoupili doc. J. Kocian (za ÚSD AV ČR), doc. I. Šedivý (předseda redakční rady časopisu Dějiny a současnost, který uděluje vlastní cenu v rámci soutěže Eustory) a Mgr. I. Pařízková (předsedkyně českého organizačního výboru Eustory a členka výboru ASUD ČR). Celou slavnost moderoval a dopis od G. Woidelko (exekutivní ředitelky Eustory) přečetl dr. V. Čelko, tajemník výboru a hlavní organizátor Eustory v České republice. Před předáváním cen si pak přítomní vyslechli několik skladeb vážné hudby v podání studenta AMU.

Vítězové kromě pěkných finančních odměn obdrželi knižní dary od sponzorů - předních českých vydavatelství Argo, Doplněk, Libri, Nakladatelství Lidové noviny, Paseka a Prostor. Kromě toho mají možnost se zúčastnit některého z mezinárodních seminářů či akademií, pořádaných nadací Körber. Jejich práce budou publikovány v pátém sborníku Eustory, vydávaném ÚSD AV ČR, práce oceněná cenou DaS v tomto periodiku. Knižní ceny získali také jejich učitelé. Všichni si kromě toho jistě odnášeli řadu nezapomenutelných zážitků.

První cenu získali Kateřina Matesová a Vojtěch Pojar z Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou za práci Kralupský Sokol 1935-1948. Druhé místo zaujaly Veronika Hermanová a Denisa Lobová, studentky Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, se studií Kdo nejde s námi, jde proti nám. Na třetí příčce stanula Šárka Navrátilová z Gymnázia Vyškov, která zaslala práci Cesta dívek za vzděláním aneb od privatistek k řádným žákyním nejen na vyškovském gymnáziu.

Na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky najdete další umístění a ocenění (formát pdf), podobně jako více informací o Eustory, její historii a současnosti.

Na závěr celé slavnosti byl pořádán reprezentativní raut, studenti si mohli pohovořit s osobnostmi české vědy, s organizátory soutěže a plně si vychutnat atmosféru vítězství v tak náročné soutěži. Pátý ročník soutěže Eustory byl v České republice zakončen vskutku důstojně a přinesl všem zúčastněným skvělé prožitky.

Mgr. Ilona Pařízková, předsedkyně českého organizačního výboru soutěže Eustory

back