INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 33

VZDĚLÁVÁNÍ
JARNÍ SEMINÁŘ ASUD V NM 25.- 26. DUBNA 2009

Setkání kolegů po půl roce bylo opět příjemné a dělné, Obsah se setkal se opět s velmi pozitivní odezvou - v dotaznících účastníci hodnotili náplň semináře i další okolnosti, přinesli nové návrhy.

A. Prezentace výukového programu Mgr. Petra Šimíčka Únor 1948
vzbudila výbuch nadšení. Vedle nádherných přídavných jmen (přehledná 8x, inspirativní12x, emotivní, fundovaná, skvělá, vynikající úroveň, přehledná, pestrá, poutavá...) se objevily i stesky typu " škoda, že takového učitele jsem neměla na gymnáziu já", "závidím studentům tak skvělého a zapáleného kantora" ," jen více takových! Proč mi však hlavou letí myšlenka, že tyto výukové programy by měli dělat zaměstanci různých pedagog. ústavů, ministerstev, didaktických kateder...?"
Pouze 3krát se objevilo, že na ZŠ je využitelnost nereálná. Na druhé straně - hurá za námět na historický seminář SŠ zaznělo víckrát. Jedinkrát byla rada hovořit pomaleji. ...Většina z nás tuto přednášku přijala jako úžasnou motivaci k vlastní práci. Těšíme se na pokračování, snad na inzerovanou brožuru.
Maximální spokojenost vyjádřili kolegové i stručněji - několik jedniček s hvězdičkou posílají do Ostravy.
B. Přednáška prof. Josefa Opatrného - Karibská oblast se zaměřením na Mexiko.
byla hodnocena střízlivěji. Zasvěcená, fundovaná, úžasná, velmi zajímavá, erudovaná, vynikající….Někteří z nás ovšem přiznali, že je to problematika nepříliš známá, čímž někdy tápali v souvislostech. Přesto toto téma nevzdávají a rádi se poučí i příště, neboť pan profesor je odborník, znalec, dokáže najít zajímavé souvislosti, dobrý řečník. I zde se objevilo," že ve škole na něco podobného není prostor (8x)", což je ale dobře, protože " ne všechno musí být využitelné ve výuce". 2x byla přednáška oceněna i ze zeměpisného pohledu. Snad jen ještě připomínka ke srozumitelnosti - s mikrofonem před ústy pana profesora bychom rozuměli víc (12x).
C. Výběr historické exkurze
Jak mimopražští, tak i "místní" výběr exkurze přivítali( "návštěva jinak nedostupných míst je vždy příjemný zážitek - i pro Pražáky", " I když jsem byl, schvaluji" ).- 5x byla za výběr udělena jednička.
Někteří se omlouvali, že se nemohou zúčastnit. Zazněl zde i návrh - zvážit zařazení exkurze na závěr prvního dne semináře (ve škole chybí peníze na DVPP, noclehy nelze proplácet).
A doporučení kam příště? " Hradu není nikdy dost", " Uvítala bych i vycházku" " Industriální Praha"…
D. Doplnění k exkurzi z 22. 11. 2008
Bylo zajímavé poznat knihovnu jakoby z druhé strany. Lidé, kteří nás provázeli, byli opravdu fundovaní a dozvěděli jsme se od nich mnoho zajímavých informací, např. o složení a umístění knihovních fondů NM. - Exkurze byla úžasná, jedinečná příležitost vidět staré tisky na vlastní oči ( pro mnohé z nás to byl premiérový zážitek). Ti, kteří hodnotili, skutečně pochvalnými slovy nešetřili!
Dotazníky zpracovala Eva Zajícová, ZŠ Pečky
Součástí vzdělávacího semináře byla i nedělní exkurze
Tentokrát nás kvalifikovaná průvodkyně dr. Havlovcová provedla nově otevřenými prostorami Martinického paláce na Hradčanském náměstí. Účastníci obdivovali soukromé komnaty a sály paláce, který je sice v soukromém vlastnictví, nicméně zpřístupněn veřejnosti. Druhou částí exkurze byla procházka málo známými zákoutími Nového Světa. Seznámili jsme se s řadou nově zrenovovaných domů a paláců. I místy, kde žila řada významných osobností. Na konci pak potěšila všechny chaloupka jako z pohádky nebo některého skanzenu. Jak napsala jedna účastnice v hodnotícím dotazníku - "Hradu a Hradčan není nikdy dost".
HM
Prezentace výukového programu Mgr. Petra Šimíčka Přednáška prof. Josefa Opatrného Nedělní exkurzeNAŠE JARNÍ EXKURZE - 30. - 31. 5. 2009

Letošní jaro jsme zamířili do dosud neprobádaných končin - na Severní Moravu. Kolegyně Lenka Dvořáková pro nás připravila zajímavou trasu po stopách významných osobností tohoto kraje, Jana Amose Komenského, Františka Palackého, Leoše Janáčka a Sigmunda Freuda.

Vyrazili jsme opět v ranních hodinách za nepříliš příznivého počasí, které nás provázelo naštěstí jen do naší první zastávky ve Fulneku. Původ jména se spojuje s německými slovy Pfahl (močál) nebo faul (shnilý, líný). To se nám jevilo jako příznačné vzhledem k aktivitě zdejšího informačního centra a nedostatku propagačních materiálů v Památníku J.A. Komenského. Jinak jsme se zde mohli podrobně seznámit s osudem našeho nejvýznamnějšího pedagoga a filosofa a jeho putováním. Následně jsme marně hledali cestu k Žákovskému háji, kde Komenský kdysi také vyučoval. Alespoň jsme si prohlédli několik empírových domů na náměstí a kostel Nejsvětější Trojice. Mezitím vykouklo sluníčko, které nám hned zlepšilo náladu.

Další zastávka byla v Kuníně, kde jsme navštívili nově zrekonstruovaný zámek, který v roce 1999 získala do svého vlastnictví obec Kunín a vrátila mu podobu z časů, kdy býval majetkem rodiny Bauerů. Nejznámější majitelkou zámku byla Marie Walburga, hraběnka z Waldburg - Zeilu, která zde založila moderní vzdělávací ústav, mimo jiné v něm vychovávala i pozdějšího Otce národa - Františka Palackého. Nás pedagogy nejvíce zaujal tehdejší rozvrh hodin, podle kterého se vyučovalo od ranního kuropění až do pozdního večera. Co by tomu asi říkali naši studenti.....

Pokračovali jsme do Nového Jičína, kde jsme obdivovali čtvercové náměstí, obklopené krásnými renesančními a barokními domy. O historii města jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ve zdejším Žerotínském zámku, který dnes slouží jako muzeum.

Následovala další část našeho putování - Hodslavice, rodiště Františka Palackého. V rodném domě Františka Palackého jsme byli nadšeni paní průvodkyní, jejíž projev a fundované odpovědi na naše všetečné otázky nás přivedly k myšlence, že se zřejmě jedná o naši kolegyni. A nemýlili jsme se (na obr.)!

Večer jsme se ubytovali v Kopřivnici, v internátu na kraji města. I přes únavu jsme se po dobré večeři prošli po okolí a okukovali zahrádky v blízké čtvrti.

Druhý den jsme vyrazili časně ráno, prvním zastavením byly Hukvaldy. Vydali jsme se po stopách Lišky Bystroušky, všichni si pro štěstí pohladili její čumáček, tlapku a ocásek. Poté se vzhledem k počasí, které se opět začalo kazit, naše cesty rozdělily. Někteří odvážlivci statečně šplhali s urousanými nohavicemi vzhůru k hradu po cestě lemované spletitými kořeny starých stromů. Hrad Hukvaldy, romanticky zahalený mlhou, nás zaujal tajemnou atmosférou, umocněnou jeho rozlohou - jedná se o třetí nejrozsáhlejší zříceninu v Čechách. Nahlédli jsme do hladomorny, hradní studny, vyšplhali jsme po schodišti na ochoz, odkud jsou za pěkného počasí vidět i hřebeny Beskyd. Ostatní zatím navštívili informační centrum a rodný dům Leoše Janáčka. I přes nedostatek času ti nejrychlejší stihli obě varianty programu. Seběhli, a to doslova, zpět dolů k Památníku Leoše Janáčka, kde právě druhá skupina začínala prohlídku. Stačili se ještě vmísit mezi ostatní, vyslechnout poutavý výklad správce památníku a prohlédnout si interiér letního sídla uchovaný tak, jak jej Janáček obýval.

Pak už nás čekalo starobylé město Příbor, známé především jako rodiště psychologa Sigmunda Freuda.V jeho rodném domě nás zaujala moderní forma výkladu, našli se i tací, kteří si vyzkoušeli Freudovu pověstnou pohovku ( i když po dešti trochu mokrou).

Poslední zastávkou byl Štramberk. Společně jsme se vydali ke krápníkové jeskyni Šipce, nejznámějšímu podzemnímu útvaru štramberského krasu. Trochu nás zarazilo, že se nachází tak nějak moc na povrchu. Představovali jsme si ji přece jen o něco větší a hlubší!

Poté jsme se prošli nádherným centrem městečka, pod Štramberskou trúbou pohlédli do kraje a nikdo neodolal výborným štramberským uším.

Z výletu se všichni vraceli nadšeni. Nikdo netušil, že za necelý měsíc budeme sledovat smutné zprávy o zatopených oblastech Novojičínska.

Doufáme, že se do míst, která jsme navštívili, znovu podíváme.

Michaela Řeháková a Daniela Ondrová, Roudnice nad LabemVZDĚLÁVACÍ KURZ ASUD - INSPIRACE D - 2. ČÁST
V březnu až červnu se účastníci kurzu Inspirace v Základní škole Na Smetance sešli čtyřikrát. Náplň seminářů hodnotili jako přínos pro svou práci i své osobní poznání. V hodnotících dotaznících byly uděleny téměř samé jedničky - za výběr tématu i vystoupení lektora. Připomínky výbor projednal na své schůzi a akceptoval pro další ročník. O obsahu informuje organizátor kurzu Pavel Martinovský

5. přednáška - březen
Petr Pelikán: Islám - základní pojmy, projevy islámu s ohledem na 20. století
Poslední dobou se problematika islámu dostává do popředí jak mezinárodní politiky (a to nejen v souvislosti možnostmi teroristických útoku ze strany některých vyznavačů islámu), tak politiky domácí v řadě států (například rostoucí procenta obyvatel islámského vyznání v sousedním Německu), tak i do popředí zájmu řady kulturních akcí a počinů (např. poslední dobou velmi diskutovaný film Labyrint lží). Nemohli jsme najít povolanější osobu než honorárního konzula Súdánu v ČR, absolventa islámské školy Petra Pelikána. Pan Pelikán nám nejprve v teoretickém úvodu nastínil největší problém našich znalostí: vycházejí velmi často ze starého, ustrnulého pojetí pojmů. Ihned vysvětlil nové, z pohledu obyvatel islámských států "správnější", či spíše "věrohodnější". Dále pokračoval problematikou všedního života, předvedl několik předmětů (modlitební koberečky apod.), připomněl historické reálie a následně dal prostor diskusi, při níž věnoval i několik suvenýrů. Jeho přednáška by neměla konce, kdyby na přítomné nazabušily paní uklízečky. I tak jsme mimoděk vytvořili inspirační rekord, přednáška pana Pelikána trvala cca 2 a tři čtvrti hodiny!
6. přednáška - duben
Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc: Karibská oblast ve 2. pol. 20. století (pokračování z minulého ročníku)
Pozvání Josefa Opatrného jsme brali jako povinnost, neboť se "svou" Kubou získal v loňském ročníku prvenství co do hodnocení účastníků. Ve velkém stylu pokračoval i nadále, obratně manévroval a proplouval mezi jednotlivými ostrovy a státy Karibské oblasti. Vždy nezapomněl připomenout jak tzv. velkou politiku, tak se blýskl i nějakým drbem, náhledem do zákulisí a všedního života. Nedostalo se pouze na Mexiko, které však pan profesor představil v Národním muzeu při jarním semináři.
7. přednáška - květen
Mgr. Ivan Bauer (agentura Hobit): Radostně o 50. letech (metodika)
Ve sklenici symbolizující společnost před volbami bylo jen několik červených (rudých) korálků, ale jak se nám později vnitřek zabarvil! Pravidelným návštěvníkům cyklu Inspirace byl Ivan Bauer velmi dobře známý, vždyť nám své nápady předvedl již vícekrát. Přes hodinu a půl si v májových dnech pohrávali účastníci s náměty z období nástupu komunistů k moci, jakož i let následujících. Své materiály Ivan Bauer přítomným rád zanechal.
8. přednáška - závěrečná exkurse
Architektura 50. let - Hotel Internacionál (Crowne Plaza)
Na závěr jsme zvolili návštěvu v bývalém hotelu Internacionál, a tak jsme tak trochu zůstali tématicky věrni přednáškám sl. Bidlasové ze zimní části Inspirace, jakož i metodické p. Bauera. Před hotelem všechny přivítala paní Mgr. Jaroslava Náprstková, která je sama o sobě zárukou kvalitního prožitku.
Provedla přítomné nejprve exteriérem a po té všichni přítomní vešli do nitra hotelu. Účastníci mohli mj. zhlédnout památeční gobelín s výjevem Stalinovy sochy, nikolik dobových obrazů a sálů s úžasnými lustry. Na závěr pí. Náprstková připomněla životní osud jednoho z otců původní vojenské ubytovny - Alexeje Čepičky.
Pavel Martinovský, ZŠ Praha 2, organizátor kurzuČLENOVÉ ASUD NA LETNÍCH ŠKOLÁCH AV ČR, PEDF UK A ÚSTR

Je potěšitelné, že zájemci o další dějepisné vzdělávání mají příležitosti absolvovat kvalitní semináře, kurzy a přednášky. Mnoho let to byly letní školy pořádané na FF UK, vloni přibyli další organizátoři - Akademie věd ČR a Ústav pro studium totalitních režimů (viz IL 31 a 32). Uskutečnily se i letos.

LETNÍ ŠKOLA SOUDOBÝCH DĚJIN AV ČR
Ve dnech 15.- 17. června 2009 proběhl v budově Akademie věd ČR pod názvem Nebojme se soudobých dějin seminář. Letos se konal podruhé. Opětně těžiště bylo hlavně v odborných přednáškách, týkaly se dějin po roce 1945. K nejzajímavějším patřila přednáška prof. Jana Rychlíka z Filozofické fakulty UK s tématem "Rozpad Československa v letech 1989-1992" a doc. Václava Vebra z Filozofické fakulty UP v Pardubicích s vystoupením na téma "Zahraniční protikomunistický odboj". Nechybělo ani setkání s počítačovou výukou, kterou připravil Mgr. Zbyšek Stodůlka. Také jsme navštívili Ústav pro studium totalitních režimů. Účastníci si odnesli velké množství zajímavého materiálu. Celková úroveň byla slušná, a proto se těším na další ročník.

LETNÍ ŠKOLA MODERNÍCH DĚJIN ÚSTR
Skoro stejný název, přesto jiné místo a jiný čas. Tentokrát se ocitáme v Ústavu pro studium totalitních režimů na konci prázdnin. 26. - 27. srpna proběhl dvoudenní seminář, který byl zaměřen na využití hlavně dobových i uměleckých filmových materiálů. Samozřejmě nelze zapomenout i na materiály přímo z archívu. Účastníci na závěr dostali DVD, kde jsou nejen filmové pasáže pro využití v hodinách, ale i návrhy jak s materiálem pracovat. Organizátoři - K.Činátl, L. Lebduška, J. Pinkas, V.Ruml - se zaměřili hlavně na roky: 1938 - Mnichov, 1948 - únorové dny, 1968 - Pražské jaro. V závěru jsme navštívili archív a seznámili se s případem Cerman. Tento seminář inspiroval řadu vyučujících z celé republiky.
Ludmila Bursíková, Gymnázium Opatov

OHLÉDNUTÍ ZA XXII. ROČNÍKEM LŠH PED F UK

Ve dnech 1. 7. až 5. 7. 2009 proběhl již dvacátý druhý ročník Letní školy historie, jehož početnými účastníky jsou také členové ASUD. Poprvé se letos její účastníci sešli v novém prostředí - ve velké aule Pedagogické fakulty UK. Atmosféra ale zůstala beze změny. Většinu z cca 150 přítomných tvořili ti, kteří se LŠ účastní již po řadu let, navzájem se znají a těší se nejen na bohatý program, ale i na setkání s kolegy. Za zajímavý program i přátelské ovzduší patří poděkování hlavním organizátorkám, paní docentce Janě Kohnové z Ústavu profesionálního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty UK a paní doktorce Márii Bezchlebové z NÚOV.

Hlavním tématem letošního ročníku LŠH byla problematika multikulturality v dějinách a dějepise. Dále byla na programu témata z našich dějin 20. století. Opět jsme měli příležitost poslechnout si přednášky našich předních historiků: prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSC.a prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. Znovu jsme se setkali také s politologem PhDr. Zdeňkem Zbořilem. Mimořádnou událostí pro nás bylo vystoupení pana profesora Koháka. Z historiků nastupující generace nás nejvíce zaujala předpřednáška Jana Zelendy z Ústavu obecných dějiny FF UK o vietnamském nacionalismu a válkách v Indočíně. Většinou poprvé jsme jako přednášející poznali PhDr. Libuši Šilhánovou, PhDr. Eduarda Šimka a prof. PhDr. Milana Haunera, Phd. Poslední den byl jako obvykle vyhrazen exkurzi do pražských muzeí - na výstavu Republika v Národním muzeu a do nové expozice Pedagogického muzea J. A. Komenského.

Informace o činnosti výboru a členů ASUD pro nečleny zprostředkovaly E. Kunstová a H. Mandelová. Kromě zvláštního vydání Informačního listu to bylo seznámení s výsledky SOČ a Eustory. Účastníci LŠ se seznámili s novou pomůckou - CD k dějinám 20. století (viz Pomůcky). Nečlenové ASUD si mohli se slevou koupit poslední čtyři sborníky ASUD.

Bohužel krásné vzpomínky na letošní letní školu nám koncem prázdnin zkalila zpráva o smrti pana profesora Kuklíka, na jehož přednášky jsme se vždy moc těšili a ke kterému mnozí z nás měli velmi vřelý osobní vztah jako ke svému vynikajícímu a milému učiteli.

Lenka Dvořáková, Gymnázium Praha 6back