INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 33

ZE ZAHRANIČÍ
Stručně o našich kontaktech s vedením a sekretariátem EUROCLIO v Haagu a projektech napsala členka výboru, která se těmto činnostem věnuje.
 1. O historii a současnosti ASUD jsme psali do Newsletters Euroclia.
 2. Vyplnili jsme dotazník Euroclia o situaci na našich školách se zřetelem na téma letošní kyperské konference - Brát ohledy na druhé, multikulturní výchova.
  Současně jsme podávali žádosti o granty, které by alespoň některému ze členů ASUD dovolily se této konference zúčastnit.
 3. Na žádost italského koordinátora TAMAT jsme zpracovávali podklady pro možný budoucí projekt spolupráce Lifelong Learning Programme ( v červnu jsme práci přerušili, grantu nebylo dosaženo)
 4. Až v březnu bylo rozhodnuto o Negrantech na Kypr. Ani nejnadějnější Martina Kalčíková se svou žádostí u NAEP ( bývalý Socrates - Comenius) neuspěla. A tak jsme nemohli - a) ani navštívit seminář Dr. Stradlinga, s jehož blízkým spolupracovníkem Chrisem Rowe jsme diskutovali v Bristolu. Jehož knížku rozebírala a doporučovala před 2 roky při semináři v NM Helena Štajglová. Nemohli jsme probrat přímo s ním, jakou českou cestu naznačenou jeho učebnicí využíváme my… b) probrat unikátní učebnici kyperského dějepisu, kterou vytvořily 2 týmy tureckých a řeckých kypřanů, spolupracujících pod vedením profesorky Chary. c) přivézt žádné další zkušenosti ze škol, které už třeba postoupily dál se svými RVP d) nahlédnout do konkrétní multikulturní kuchyně výchovy muslimských dětí a jejich zařazení do škol, což by přinesla presentace výsledků 11letého projektu Řeků…….
 5. Tím se ale otevřela cesta k zjišťování, jak je to vlastně s granty. Podobné špatné zkušenosti mají například v sousedním Polsku, či Slovensku. Vůbec ve střední Evropě je nejvyšší procento zamítnutých žádostí. Dagmar Kusá, posila sekretariátu Euroclia, původem ze Slovenska, slíbila hlubší rozbor.
 6. Se slečnou Kusou se v květnu setkala i Helena Mandelová a Ilona Pařízková. Naši situaci zrekapitulovala na výboru Euroclia, slíbila sehnat osnovy z jiných států, bychom mohli porovnávat. Vzala vážně hlasy učitelů a slíbila podporu společné platformy vzdělávacích v současné době už lze nahlédnout na stránky Euroclia pracovníků (- Let Teachers learn). Protože granty jsou spojené s různými projekty, slíbila, že se zaměří i na středoevropský projekt ( již se připravuje, u nás byla zatím nabídka pouze pro příhraniční školy Connecting Central Europe through Local History Project).
 7. Živá legenda v Eurocliu, Joke van der Leeuw-Roord, byla za svou přínosnou práci oceněna samotnou nizozemskou královnou. Snad v té záplavě gratulací blahopřání od ASUD nezapadne.
 8. Zkoušeli jsme sehnat cestu na konferenci ve Slovinsku, kterou organizuje universita v Ljubljani - From Crimes against Humanity in European History towards European Idea. Kdybychom byli bývali získali grant Rady Evropy, byli bychom se rádi zúčastnili. Organizátoři na nás do poslední chvíle čekali….Ovšem pražská pobočka, informační kancelář Rady Evropy , nás opět odkázala na NAEP….
 9. Kdokoliv se může podrobně seznámit s činností Euroclio a členských asociací na webové stránce www.euroclio.eu
Eva Zajícová, ZŠ Pečkyback