INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 33

POMŮCKY
11. SBORNÍK ASUD MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY V DĚJEPISE

připravený a editovaný L. Bursíkovou a P. Martinovským jsme vydali a rozeslali v únoru. Někteří již jeho přínos zaznamenali ve svých dotaznících z NM. Podařilo se nám ho vydat díky tomu, že jsme získali finanční prostředky z naší vzdělávací činnosti - seminářů i kurzu.

CD NA POMOC VÝUCE DĚJIN 20. STOLETÍ

připravily E. Kunstová a H. Mandelová pro nakladatelství Dialog jako doplněk k učebnici Dějiny 20. století. K jeho prezentaci vhodně a pro běžnou praxi ho jednoduše upravil ing. veselý z Liberce. CD obsahuje několik set fotografií, reprodukcí uměleckých děl, schémat, mapek a grafů a je ho možné využívat ke kterékoliv učebnici. Je určeno pro využití pomocí počítače a dataprojektoru a je možné ho objednat v nakladatelství Dialog (Markova 3, 460 14 Liberec) nebo e-mailem knihy@dialog-lbc.cz
Informace jsou i na webu Dialogu

PŘES PRÁH TOTALITY

se jmenuje publikace, kterou vydalo SŠ Mladá Boleslav na pomoc výuce poválečného období. Obsahuje příběhy přibližující závěr 2. světové války, odsun německého obyvatelstva, politické procesy 50. let, perzekuci kněží a kolektivizaci zemědělství. Články některých autorů, jichž je pět, jsou doplněny metodickými poznámkami k využití předložených materiálů.
Součástí příručky je i CD s velkým množstvím textů a dalších dokumentů. Publikaci lze objednat ve Službě škole Mladá Boleslav.

ZMAŘENÉ NADĚJE - ROK 1968

je DVD připravené pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho předností je, že východiskem autorů byl takový výběr materiálů, který mohou učitelé začlenit do výuky. Jde o vhodně vybrané texty - úvodní i dokumentární a řadu filmových záběrů k dílčím událostem v trvání 5-10 min., což je délka často požadovaná učiteli jako optimální. Prozrazuje, že autoři sami působí také na středních školách a využívají zde své zkušenosti.

NOVÝ PORTÁL "MODERNÍ DĚJINY"

připravili členové ostravského občanského sdružení PANT. Lze zde najít a pro své hodiny si stáhnout nepřeberné množství materiálů - textů, dokumentů, fotografií, plakátů a dalších grafických materiálů.
Portál je přístupný všem učitelům. Členové ASUD se již setkali s jedním ze spoluautorů Petrem Šimíčkem z gymnázia Olgy Havlové v Otravě-Porubě. Na další setkání se těšíme v listopadu, kdy nás kolega Šimíček podrobně s portálem seznámí a zařadí prezentaci dalšího tématu z poválečného období.

VYDAT SOUBOR PRACOVNÍCH SEŠITŮ K OPAKOVÁNÍ

se rozhodlo nakladatelství Computer Media z Kralic na Hané. Půjde o čtyřdílný komplet H. Mandelové, E. Gladkovové a I. Pařízkové. Jako první již vyšlo Opakování dějin pravěku a starověku (v 1. vydání z roku 1998 v nakl. Olomouc). Další díly by měly následovat v průběhu roku. Jsou zařazeny úkoly k připomenutí, strukturování nebo posouzení významných událostí, osobností, termínů apod. Zařazeny jsou úkoly snadnější i náročnější, i úkoly zábavné. Žáci, studenti i učitelé najdou rozmanité úkoly k výběru. Produkci nakladatelství můžete najít na webu Computer Media.

POMOC VÝUCE DĚJEPISU NA WEBU

Některé zkušenosti učitelů nebo texty pracovníků VÚP najdou zájemci na RVP VÚP, kde zvláštní oddíl tvoří www.diskuse.rvp.cz. Na webu www.dejepis.com lze najít např. velké množství dokumentů z různých období. Velmi bohatá je webová stránka www.pametnaroda.cz. Na www.ustr.cz najdete bohatství textů a dokumentů o období totality. Jsou tam i informace o vzdělávacích acích pracovníků ústravu. Nejnovější je již zmíněný portál Moderní dějiny občanského sdružení PANT - jeho adresa je www.moderni-dejiny.cz. Je vytvořen skutečnými praktiky, a proto jsou jeho struktura, obsah metodické zpracování pomocí stažení názorného i dalšího materiálu připraveno pro využití při přípravě na hodiny.
Kolega Jiří Janeček nám ze své zkušenosti doporučil webovou stránku Českého rozhlasu www.rozhlas.cz. Pokud i vy chcete kolegům doporučit další zdroje informací a přípravy na výuku, uvítáme vaše návrhy.
Nezapomeňte rovněž na webovou stránku EUROCLIO, kde jsou informace o různých projektech a činnostech z řady zemí Evropy.back