INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

ASUD V ZIMĚ A NA JAŘE 2000

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST Č. 14 vydal ASUD ČR v květnu 2000. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava: Helena Mandelová.