INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

I N F O R M A C E :


Letní škola učitelů historie,

Jak jsme uvedli v IL 13, je pořádána jako akce ÚRVŠ ve dnech 1.- 5. VII. na téma „T.G. Masaryk a československá státnost“ za poplatek 500,- a přihlášky se soustřeďují u dr. Kohnové (ÚRVŠ při PedF UK, Myslíkova 7 110 00 Praha 1)

PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

nabízí učitelům ZŠ i SŠ v Praze v týdnu od 25.9. do 29. 9. 2000, t.j. v době zasedání Mezinárodního měnového fondu, kdy budou mimořádné prázdniny pro děti, ale učitelé budou ve školách, cyklus vycházek v různých okrajových částech Prahy (mimo centrum a pravděpodobně uzavřené části Prahy) po 25.9. Praha 5 - Zbraslav - Havlín
út 26.9. Praha 8 - bývalé viničné usedlosti
st 27.9. Praha 6 - Bubeneč - vilová čtvrť
čt 28.9. Praha 7 - Stromovka a její okolí
pá 29.9. Praha 10 - Staré a Nové Strašnice
Vycházky budou inspirativní i pro práci s dětmi. Navštívíme i některé zajímavé interiéry, budeme hovořit o zajímavých osobnostech, o historických souvislostech i o uměleckých hodnotách v uvedených lokalitách. Cena za jednu vycházku (cca 2 hod.) = 62, 5O Kč. Zájemci mohou navštívit jak jednotlivé, tak celý cyklus. Akce budou akreditované v rámci dalšího vzdělávání učitelů.Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 217 14 159 nebo e-mailem: pis.uvl @mbox.vol.cz Vycházky se budou konat vždy od 10,00 hod. Sraz bude oznámen konkrétním zájemcům.

NA HRAD S KARTOU ITIC

Řada našich členů i dalších učitelů byla překvapena, že na Pražském hradě neposkytují učitelům slevy na vstupném po předložení mezinárodní karty ITIC (International Teachers Identity Card) zahraničním ani českým učitelům. Po projednání této záležitosti ve výboru jsme se pokusili zeptat se na tuto záležitost na Správě Pražského hradu. Zjistili jsme, že příslušná pracoviště nebyla o této evropské vymoženosti informována.

Při osobním jednání s vedoucím pracovníkem Správy Pražského hradu dr. Kadlecem v březnu t.r. jsme jsme našli naprosté pochopení; dodali jsme vzory legitimací a velmi brzo od našeho rozhovoru dostaly pokladny příslušné instrukce. Tak naši i zahraniční učitelé mohou rozšiřovat své historické poznání a vzdělání za příznivějších podmínek.

Jan Kvirenc, Gymnázium Budějovická, Praha 4

VALNÁ HROMADA ASUD - účast a platby

Posledního semináře spojeného s historickou exkurzí a 5. valné hromady se účastnil rekordní počet členů ASUD - přes stovku. Věříme, že žádný z nich nelitoval. Nicméně jsou zde drobné problémy s platbami zasílanými na náš účet. I když jsme žádali, aby školy uvedly jméno učitele a jeho evidenční číslo v podobě variabilního symbolu, nepodařilo se to na sto procent. Takže u některých jmen nemáme údaj o zaplacení účastnického poplatku a máme několik plateb s neúplnou informací. Prosíme proto účastníky semináře, jichž se to týká, aby nás informovali:

Nemáme zaznamenané platby u účastníků z těchto škol a institucí:
SOŠ, SOU Mladá Boleslav, PC Plzeň, ZŠ Milevsko, ZŠ Polička, 1.ZŠ Litomyšl, ZŠ Břečťanová, ZŠ Lipenec, ZŠ V Remízku, G Kadaň, ZŠ TGM Náchod, G Ml. Boleslav, ASŽ a VZŠ Ústí n.L., SPŠ a VOŠ Kladno, ZŠ Roudnice, G. G.Jarkovského, ZŠ Vysoké Mýto, ISŠŽ Plzeň.

Naopak máme úhradu z několika škol a středisek, které neuvedly, za koho:
Středisko informací 2x ? - Gymnázium 2x ? - 1. ZŠ ? - 3. FZŠ při Pedagog. ? - Střední prům škola ? - ZŠ Zlín?

Od počátku roku 2000 máme u České spořitelny (Praha 1, Václavské n. 16) nové číslo bankovního účtu a to: 1926157399/0800. Poznamenejte si je a sdělte také v kanceláři nebo pracovníkům, kteří za vás provádějí platební úhrady (do léta platí ještě i číslo staré).


back