INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 13

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ 1999

OBSAH:

(Příloha tištěné verze: Zpravodaj HK 2/1999 + nový sborník ASUD Didaktické inspirace - Dějepis po škole)

INFORMAČNÍ LIST Č. 13 vydal ASUD ČR v lednu 2000. Redakční rada: Výbor ASUD. Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.