SEMINÁŘE ASUD V NÁRODNÍM MUZEU


1/ ÚČASTNÍCI PODZIMNÍHO SEMINÁŘE V NM HODNOTÍ

Abychom ty, kteří se nemohli účastnit našeho podzimního setkání, alespoň stručně seznámili s naším listopadovým seminářem, vracíme se k němu několika informacemi. Potěšující byla již účast - přes sto členů ASUD ze všech částí Čech, Moravy i Slezska. Hlavním tématem byla současná česká historiografie - členové ASUD opět mezi sebou nadšeně uvítali prof. Roberta Kvačka. Další zajímavé informace získali od V. Pěnkavy (projekt FABER) od dr. A. Brabcové (projekt Brána muzea otevřená, spolupráce muzeí a škol). Součástí akce byla návštěva pozoruhodné výstavy Stavitelé katedrály na Pražském hradě.

Z dotazníku, který odevzdaly tři čtvrtiny přítomných, získal výbor pro svou práci velmi užitečné informace jak k samotnému semináři, tak ke své práci (dosavadní program, podmínky k práci na školách atd.). Druhým důvodem k radosti organizátorů byla spokojenost zúčastněných s programem.
Z přehledu jednoznačně vyplývá, že účastníci semináře preferují ty aktivity ASUD, které směřujík rozvoji vzdělávání a informovanosti mezi učiteli, podporují předávání zkušeností a obhajují misto dějepisu v soustavě vyučování.

Celkem odpovědí:73
z tohoZŠ:36
G:23
SOŠ:13
VŠ:   1


Několik vybraných poznámek z rubriky Další sdělení, připomínky ... pro osvěžení a potěšení:

 • Velmi děkuji za přednášku p. prof. Kvačka. Byl pohlazením na duši a povzbuzením do další práce.
 • P. prof. Kvaček byl (on je vždy) excelentní , myšlenky jím pronesené - zejména v závěru jsou závažné a velmi důležité pro nás všechny !!!
 • Prof. Kvaček - vynikající přednáška. Na pana profesora přijedu vždy. Pan Pěnkava - velmi přínosné, na akci Faber určitě pojedeme.
 • Zaplať Pán Bůh za to, že ASUD vznikl a funguje.
 • Podtrhuji důležitost metodického vzdělávání a didaktických pomůcek , námětů práce a pod....
 • Akce ASUD jsou báječné, učitelé jiných předmětů nám závidí...
 • A poděkování za děti, které učím, protože nebýt ASUD, už bych dávno neměla chuť zkoušet pořád něco nového ( tváří v tvář současné realitě).
 • Svolejte metodiky D z okresů !!!
 • Zaujal mne projekt Brána muzeí otevřená !!!! Určitě perfektní myšlenka.
 • Přednáška prof. Kvačka byla velmi zajímavá. Uvítala bych, kdyby renomovaní historici dávali častěji i širší veřejnosti najevo svůj názor na současnost v širších historických souvislostech. Lidé bohužel brzy zapomínají.
 • Velice hodnotím p. průvodkyni „pomalejší“ skupiny na výstavě P. Parléře.
 • Účastnila jsem se poprvé na doporučení kolegyně a byla jsem spokojená. Čekala jsem na výstavce více materiálů (učebnic) pro výuku.

2/ PŘED JARNÍM SEMINÁŘEM

Pravděpodobně v průběhu dubna uspořádáme další vzdělávací seminář, jehož součástí bude tentokrát také bilancování činnosti roku 1999 na valné hromadě. Mnozí z účastníků litují, že když váží cestu do Prahy, je program příliš krátký, není dostatek času na diskusi a pod. Objevily se návrhy - obdobně jako v dubnu loňského roku - uspořádat seminář dvoudenní. Uvažujeme o začlenění historické exkurze na neděli dopoledne, přibližně mezi 9 - 13 hodinou pro ty ze zájemců, kteří o to budou mít zájem.
Tak jako jsme měli vloni výjimečnou příležitost navštívit trifórium, pro letošní rok máme dojednánu návštěvu dalšího pozoruhodného místa - Loosovy vily s Pavlem Jeriem (který nám připravil pěkné zážitky před dvěma lety v Obecním domě a v zahradách Pod hradem). Bude-li zájem, můžeme slavnou moderní budovu doplnit návštěvou kostela sv. Norberta, který patří k nemnoha příkladům naší novorománské architektury. Prosíme proto o sdělení Vašeho případného zájmu. (Kdo by potřeboval nocleh, sdělte nám to - pokusíme se také zajistit nocleh v ceně do 200,- Kč.)


back