Eliška Kunstová - Helena Mandelová

BAREVNÝ DĚJEPIS

1.díl - Pravěk, starověk

Sada 20 fólií pro zpětný projektor (formát A4). Celkem 424 barevných obrázků, fotografií, rekonstrukcí a perokreseb typických příkladů lidských výtvorů charakterizujících dané období (nádoby, nástroje, bohové a kultovní předměty, zbraně, architektura, umělecká díla atd.). Většina fólií obsahuje časové přímky, doplněno metodickými listy se seznamem objektů a podrobnými podklady ke komentáři učitele při výkladu.

 •   Období paleolitu
 •   Doba římská
 •   Mladý paleolit
 •   Stěhování národů
 •   Neolit
 •   Starověký Egypt I.-III.
 •   Eneolit
 •   Starověká Mezopotamie I.-III.
 •   Doba bronzová
 •   Starověké říše v Malé Asii
 •   Doba železná
 •   Starověké říše ve východním Středomoří
 •   Latén
 •   Starověká Indie
 •   Keltské řemeslo a obchod
 •   Starověká Čína

 • leták

  Cena souboru 20 folií 1745,-. Objednávky a informace i o souborech folií k biologii, chemii a zeměpisu pro vaše kolegy: Mgr. Milan Machek, Švermova 1380, PSČ  266  01  Beroun, tel:  0602/231576, tel+zázn+fax: 0311/612  263


  back