KARTOTÉČNÍ LÍSTEK ČLENA ASUD ČR


Příjmení Jméno Titul
Rok narození E-mail
Telefon Fax Mobil
Adresa domů
Adresa školy
Telefon do školy Fax
Aprobace Praxe
Jazykové znalosti
- dobře

- částečně (běžná konverzace)
Další sdělení
(zvl.adresa pro korespondenci, zájem o některou z činností ASUD, WWW stránka a pod.)
Přeji si být informován e-mailem o novinkách na internetové stránce ASUD:

 

____________________________
p o d p i s