INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 29

ASUD OD ÚNORA DO ŘÍJNA 2007

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 29 vydal ASUD v říjnu 2007. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.