INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 29

RŮZNÁ SDĚLENÍ:


Nakladatelství Labyrint nás požádalo o otištění informace, která by mohla zajímat učitele dějepisu
Petr Sís: Zeď / Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Ojedinělá kniha, která malým čtenářům přibližuje dobu komunismu, léta 1948-1989, kdy za "železnou oponou" v Československu žili, pracovali a snili obyčejní lidé. Velmi očekávaný projekt v New Yorku usazeného českého výtvarníka a spisovatele. Celobarevné vydání kombinuje kresby, komiks a autentické obrazové deníky. Vyjde koncem října (70 stran, 299,- Kč).

"Knížka Petra Síse je povinnou četbou pro děti (i jejich rodiče), které si myslí že svoboda je jednoznačně daná věc."

Václav Havel
"Je to má zpráva z minulosti a současně i varování, co by se mohlo opět stát. Zdi se stavějí pořád dál, ať je to v Izraeli, na mexické hranici nebo v Ústí nad Labem.

Petr SísK POŠTĚ ASUD:
V poslední době využíváme pravidelně e-mailové adresy členů, abychom je informovali různých nabídkách, soutěžích, kurzech, zahraničních aktivitách a s předstihem i o naší činnosti, seminářích, vzdělávacím kurzu nebo exkurzích. Pokud od některých členů nemáme e-maily nebo správné adresy, dostanou tato sdělení později poštou nebo v IL. Kdo by chtěl svou adresu doplnit, zašlete ji na asud@volny.cz . Vrací se nám zprávy i kvůli plným schránkám!


K PLÁNŮM ASUD NA PŘÍŠTÍ ROK:

Podle obsahu dotazníků a námětů k obsahu dalších sborníků by mnoho členů ASUD uvítalo další metodicky zaměřený sborník ze zkušeností z výuky i mimoškolní činnosti aj. Pokud budeme mít peníze, rádi bychom to udělali, zvlášť proto, že podobné publikace u nás nevycházejí a ty předchozí byly shledány velmi užitečnými. Přispělo do nich již více než třicet našich členů a někteří další učitelé.

Obracíme se proto na všechny naše členy, na ty, kdo již přispěli i ty, kteří se k tomu zatím neodhodlali a byli by ochotni podělit se o své zkušenosti. Jen tak můžeme pokračovat (zatím máme pro nový sborník dva velmi pěkné příspěvky).


back