INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

ASUD DO ZÁŘÍ 2006

OBSAH:

INFORMAČNÍ LIST č. 27 vydal ASUD v říjnu 2006. Redakční rada: Výbor ASUD.
Redakce, přepis a technická příprava Helena Mandelová.
Zaslané příspěvky nejsou jazykově upravovány.