INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

I N F O R M A C E


ZAJÍMAVÁ ZPRÁVA Z KUNVALDU

Jednota bratrská patří neodmyslitelně k odkazu toho nejlepšího, co vytvořila česká kultura - ušlechtilé myšlenky, školství, šíření vzdělanosti, literatura a tiskárny. Místo zrodu jednoty - Kunvald začíná připravovat oslavy velkého výročí. Poslali nám k tomu zajímavé informace.

DOMEK "NA SBORU"


PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT o. s. "UMĚNÍ BEZ BARIÉR": MENE TEKEL

Kulturní mezioborový festival a odborná kolokvia proti totalitě, proti zlu, pro paměť národa.
"Mene, mene, tekel, ufarsin", slova o sečtení, zvážení a potrestání zlých skutků, psaná na stěně královského paláce, jak uvádí Starý zákon, Proroctví Daniele proroka, kap.5., byla varováním pro pyšného krále Balsazara, syna všemocného Nabuchodonozora, "…za jehož vlády všichni lidé, národové a jazykové se třásli a báli se před ním. Kohokoli chtěl, zabil a kohokoli chtěl, bil, kteréž chtěl, povyšoval a kteréž chtěl, ponižoval."
Záměr projektu:
Informace o konání:
Kontakt:

PROJEKT DOC. B. GRACOVÉ Z FF UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Doc. Blažena Gracová je jedním z mála našich didaktiků, kdo se systematicky věnuje různým výzkumům a projektům, které se týkají výuky dějepisu, např. vztahu vědomostí o českých a polských dějinách na severní Moravě. Součástí jejího grantového projektu Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách byl i Dotazník pro učitele s 37 otázkami na řadu okruhů. Těm členům ASUD, kteří dotazník vyplnili a předali výboru nebo přímo doc. Gracové, za ochotu přispět zajímavému projektu děkujeme.

ZPRÁVY ČLENŮM ZASÍLANÉ E-MAILEM

V posledním půlroce jsme členům zasílali řadu informací e-mailovou poštou. Pokud jste zprávu nedostali, Vaši adresu nemáme nebo není správná - asi 10 zpráv se nám vždy vrací. Přejete-li si informace dostávat, pošlete nám tuto adresu nebo případně ji zkontrolujte.

back